Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Samtliga titlar

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Adamson, Peter: Filosofi i den islamiska världen En filosofihistoria utan luckor. Pris: 300 kr. Köp

Adamson, Peter: Filosofi i den klassiska världen Filosofihistoria utan luckor. Pris: 290 kr. Köp

Adamson, Peter: Filosofi i den hellenistiska och romerska världen Filosofihistoria utan luckor. Pris: 290 kr. Köp

Ahlenius, Henrik (red.): Vad är moraliskt rätt? Texter i normativ etik. Pris: 205 kr. Köp
En antologi med de senaste decenniernas viktigaste bidrag till den moralfilosofiska debatten kring normativa frågor.

Andersson, Jan och Furberg, Mats: Om världens gåta Pris: 105 kr. Köp
En inledning i filosofi

Andersson, Jan och Furberg, Mats: Språk och påverkan Pris: 135 kr. Köp
En introduktion till argumentationens semantik

Aristoteles: De interpretatione/Om sofistiska vederläggningar Pris: 155 kr.

Aristoteles: Fysik Pris: 250 kr. Köp

Aristoteles: Första analytiken Översättning, inledning och kommentarer Per-Erik Malmnäs. Pris: 260 kr. Köp

Asp, Petter: Truman & the Fat Man En text om doktrinen om dubbel effekt. Pris: 140 kr. Köp

Backström, Joel och Torrkulla, Göran (red): Moralfilosofiska essäer Pris: 175 kr. Köp
En antologi med utgångspunkt i Wittgensteins tänkande om etik.

Bauhn, Per (red): Teorier om rättigheter En antologi om mänskliga rättigheter. Pris: 110 kr. Köp

Bengt Brülde och Göran Duus-Otterström: Klimatetik Rättvisa, politik och individens ansvar. Pris: 200 kr. Köp

Bergström, Lars: Grundbok i värdeteori Pris: 120 kr. Köp

Bergström, Lars: Döden, livet och verkligheten essäer. Pris: 135 kr. Köp

Bergström, Lars: Tankegångar Sexton kapitel om kunskap, moral och metafysik. Pris: 190 kr. Köp

Bergström, Lars: Varats dunkla skrymslen Pris: 150 kr. Köp

Berts, Kim-Erik och Solin, Kim: Matematiken och Wittgenstein En introduktion i matematikens filosofi. Pris: 180 kr. Köp

Birnbaum, Daniel och Wallenstein, Sven-Olov: Heideggers väg Pris: 110 kr. Köp

Brülde, Bengt: Lyckans och lidandets etik Pris: 155 kr. Köp

Brülde, Bengt: Kärlek och vänskap En filosofibok. Pris: 180 kr. Köp

Brülde, Bengt och Sandberg, Joakim: Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt och ekologiskt. Pris: 180 kr. Köp

Bucht, Gunnar: Pythagoras´ sträng Essäer kring musikens gränser. Pris: 125 kr. Köp

Callergård, Robert (red.): Förnuft, känsla och moral Perspektiv på David Hume. Pris: 190 kr. Köp
Nyskrivna texter om olika aspekter på David Humes filosofi, med anledning av 300-års minnet av hans födelse.

Carlson, Åsa (red.): Philosophical aspects on emotions Pris: 185 kr. Köp
Essays from the 6th symposium of the newwork Nordic Women in Philosophy

Cassel, Filip: On Incompatibility in and between Scientific Research Programmes Pris: 80 kr. Köp

Cassirer, Ernst: Axel Hägerström En studie i samtida svensk filosofi. Pris: 145 kr. Köp

Crane, Tim: Medvetandets mekanik En filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation. Pris: 165 kr.

Dag Prawitz: ABC i symbolisk logik Logikens språk och grundbegrepp. Pris: 235 kr. Köp
Inledning i modern logik

Danielsson, Sven: Filosofiska invändningar Sju kritiska uppsatser. Pris: 70 kr.

Danielsson, Sven: Filosofiska utredningar Pris: 65 kr. Köp

Davidson, Donald: Språk, tanke och handling Pris: 195 kr. Köp
En samling av Davidsons viktigaste uppsatser i språkfilosofi, medvetandefilosofi och handlingsteori.

Derrida, Jacques: Rösten och fenomenet Pris: 140 kr.

Derrida, Jacques: Husserl och geometrins ursprung Pris: 140 kr. Köp

Dummett, Michael: Metafysik och mening Pris: 160 kr. Köp

Enkvist, Inger: Spanska tänkare under 1900-talet En introduktion. Pris: 140 kr. Köp
Skildrar fem av 1900-talets mest kända spanska tänkare.

Entzenberg, Claes and Säätelä, Simo: Perspectives on Aesthetics, Art and Culture Essays in Honour of Lars-Olof Åhlberg. Pris: 300 kr. Köp

Ericsson, Lars O. m.fl. (red.): Justice - Social and Global Pris: 45 kr. Köp

Evers, Kathinka: Plurality of Thought Pris: 145 kr. Köp

Forsberg, Niklas and Jansson, Susanne (editors): Making a Difference Rethinking Humanism and the Humanities. Pris: 200 kr. Köp

Frege, Gottlob: Skrifter i urval Nio representativa uppsatser av Frege.. Pris: 160 kr. Köp

Frege, Gottlob: Aritmetikens grundvalar Pris: 125 kr. Köp
Freges populära programskrift

Fricker, Miranda: Epistemisk orättvisa Kunskap, makt och etik. Pris: 140 kr. Köp

Fröström, Lars: Omdöme och proposition Pris: 105 kr. Köp

Furberg, Mats: Allting en trasa? En bok om livets mening. Pris: 110 kr. Köp

Furberg, Mats: Bara leva Filosofiska försök. Pris: 90 kr. Köp

Furberg, Mats: Verstehen och förstå Pris: 55 kr.

Furberg, Mats: CaOx Språkanalytisk filosofi i Cambridge och Oxford. Pris: 200 kr. Köp

Furberg, Mats: Du Pris: 175 kr. Köp

Furberg, Mats: I stället för vetande? Pris: 155 kr. Köp

Furberg, Mats: Jesu barnbarn En väg till filosofin. Pris: 140 kr. Köp

Furberg, Mats: Flotte av säv Pris: 140 kr. Köp

Føllesdal, Dagfinn m fl: Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi Pris: 200 kr. Köp

Granqvist, Roland: Effektivitet i ekonomisk analys Paretokriteriet – tolkningar, försvar och kritik. Pris: 140 kr. Köp

Hacking, Ian: Social konstruktion av vad? Pris: 175 kr.
Hackings redan klassiska utredning av begreppet `social konstruktion´, i nytryck!

Halldén, Sören: The Strategy of Ignorance From Decision Logic To Evolutionary Epistemology. Pris: 155 kr. Köp

Halldén, Sören: The Step into Twilight Pris: 145 kr. Köp

Halldén, Sören: A Socratic Approach to Morality Pris: 155 kr. Köp

Halldén, Sören: Humbugslandet Vägvisare i kulturlandskapet. Pris: 90 kr. Köp

Halldén, Sören: Den vildvuxna vardagspsykologin Pris: 95 kr. Köp

Halldén, Sören: Truth Strategy Simplified Pris: 145 kr. Köp

Halldén, Sören: Hur går det till inom vetenskapen? Pris: 145 kr.

Halldén, Sören: Intelligens – vad är det? Pris: 140 kr. Köp
Vad är intelligens? Är det något enhetligt eller finns det en rikedom av funktioner? I den här boken diskuteras en rad olika intellektuella egenskaper och den vanliga rangordningen mellan dem ifrågasätts.

Halldenius, Lena: Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar Pris: 140 kr. Köp

Hansen, Kaj Børge: Logical Physics Quantum Reality Theory. Pris: 165 kr. Köp

Hansson, Anders: Tre slags etiska teorier Aristoteles, Kant och Sidgwick om vad vi har skäl att göra.. Pris: 180 kr. Köp

Hansson, Sven Ove: Verktygslära för filosofer Pris: 160 kr. Köp
Handbok i att skriva uppsatser eller avhandlingar i filosofiska ämnen

Hare, R. M.: Moraliskt tänkande Dess nivåer, metod och syfte. Pris: 145 kr.

Heberlein, Ann: Kränkningar och förlåtelse En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar. Pris: 155 kr.

Hegel, G. W. F. : Andens fenomenologi Pris: 220 kr. Köp
Hegels genombrottsverk från 1807.

Heidegger, Martin: Brev om humanismen Pris: 90 kr. Köp

Heidegger, Martin: Identitet och differens Pris: 90 kr. Köp

Heidegger, Martin: Metafysiken som varats historia Pris: 110 kr. Köp

Heidegger, Martin: Till tänkandets sak Pris: 120 kr. Köp

Helge Malmgren, Torgny Nordin och Christer Svennerlind (red.): Philosophy and Botany Essays on Ivar Segelberg. Pris: 285 kr. Köp

Henschen-Dahlquist, Ann-Mari: En Ingemar Hedenius bibliografi Pris: 120 kr. Köp

Hertzberg, Lars (red): Essäer om Wittgenstein Pris: 155 kr. Köp

Hjertström Lappalainen, Jonna: Den enskilde En studie av trons profana möjlighet i Sören Kierkegaards tidiga författarskap. Pris: 155 kr. Köp

Hochberg, Herbert: Complexes and Consciousness Pris: 195 kr. Köp

Honderich, Ted: Vilken är din frihet? Determinismens problem. Pris: 125 kr. Köp

Humboldt, Vilhelm von: Om språket Pris: 140 kr. Köp
Texter om språk och bildning.

Hume, David: Avhandling om den mänskliga naturen bok 1 Om förståndet. Pris: 175 kr. Köp
En nyöversättning av första delen av Humes största verk

Hume, David: Avhandling om den mänskliga naturen, bok 2 Om passionerna. Pris: 160 kr. Köp
För första gången på svenska.

Hume, David: Avhandling om den mänskliga naturen, bok 3 Om moralen. Pris: 165 kr. Köp
För första gången på svenska.

Husserl, Edmund: Logiska undersökningar 1 Prolegomena till den rena logiken. Pris: 185 kr. Köp

Husserl, Edmund: Logiska undersökningar 2 Undersökningar kring kunskapens fenomenologi i-iv. Pris: 200 kr. Köp

Husserl, Edmund: Logiska undersökningar 3 Undersökningar kring kunskapens fenomenologi och teori v–vi. Pris: 205 kr. Köp

Husserl, Edmund: Fenomenologin och filosofins kris Pris: 95 kr. Köp
En kortfattad introduktion till Husserls filosofi.

Husserl, Edmund: Logiska undersökningar, band 1–3 PAKET Pris: 500 kr. Köp

Husserl, Edmund: Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi Pris: 200 kr. Köp
En fenomenologins grundbok

Husserl, Edmund: De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin Pris: 220 kr. Köp

Höffe, Otfried: Immanuel Kant Pris: 180 kr. Köp
En introduktion till Kants filosofi - en klar framställning av hans filosofiska utveckling och bedtydelse.

Höijer, Benjamin: Konst och filosofi De latinska skrifterna. Pris: 180 kr. Köp

Höijer, Benjamin: Avhandling om den filosofiska konstruktionen Pris: 180 kr. Köp

Johannesson, Karin: Gud för oss Om den non-metafysiska realismen och dess konsekvenser för religionsfilosofins uppgift och natur. Pris: 165 kr. Köp

Johansson, Lars-Göran: Introduktion till vetenskapsteorin Pris: 165 kr.
En bred införing i vetenskapsteori som knyter an till många vetenskaper.

Johansson, Lars-Göran: Att förstå kvantmekaniken En hjälp för fysikstudenter. Pris: 90 kr. Köp

Kant, Immanuel: Prolegomena till varje framtida metafysik Pris: 140 kr. Köp
Inkörsporten till Kants filosofi för generationer av filosofer

Kant, Immanuel: Kritik av omdömeskraften Pris: 205 kr. Köp
Kants "tredje kritik" – behandlar särskilt estetiska och teleologiska omdömen

Kant, Immanuel: Kritik av det praktiska förnuftet Pris: 160 kr. Köp
Kants "andra kritik" - ett klassiskt verk i moralfilosofi

Kant, Immanuel: Kritik av det rena förnuftet Pris: 270 kr. Köp
Kants "första kritik" - hans genombrottsverk och magnum opus

Kelsen, Hans: Den rena rättsläran Pris: 215 kr. Köp
Klassisk analys av vad som utmärker ett rättssystem.

Kenny, Anthony: Västerlandets filosofi Pris: 250 kr. Köp

Kuhn, Thomas S: De vetenskapliga revolutionernas struktur Pris: 155 kr.
En bok om revolutioner i vetenskapen som själv innebar en revolution i vetenskapsfilosofin och vetenskapshistorien

Kuhn, Thomas S.: Vetenskapliga revolutioners struktur Pris: 180 kr. Köp

Kuhse, Helga: Kvinnor, sjuksköterskor och etik Pris: 175 kr. Köp

Lagerlund, Henrik: Den svenska filosofins historia Pris: 160 kr. Köp

Lagerlund, Henrik (red): Svensk filosofi från Rydelius till Hedenius Texter från tre århundraden. Pris: 185 kr. Köp

Lakatos, Imre: Bevis och motbevis - matematiska upptäckters logik Pris: 145 kr.

Liedman, Sven-Eric – Tännsjö, Torbjörn – Westerståhl, Dag (red.): Den svårfångade relativismen En uppslagsbok. Pris: 140 kr. Köp

Lindström, Per: First-Order Logic Pris: 175 kr. Köp
Library of Theoria No. 27

Lloyd, Genevieve: Det manliga förnuftet Pris: 125 kr. Köp

Malcolm, Norman: Minnen av Wittgenstein Med en biografisk skiss av Georg Henrik von Wright. Pris: 140 kr. Köp

Malmgren, Helge: Förstå och förklara Pris: 70 kr.

Malmgren, Helge: Immediate Knowledge A Study in G. E. Moore´s Epistemology. Pris: 70 kr. Köp

Malmgren, Helge: Medicinsk etik En socialfilosofisk analys. Pris: 140 kr. Köp

Malmnäs, Per-Erik (red.): Hypermjuk beslutsteori och ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet. Pris: 110 kr. Köp
Ingår som nr 2 i serien "Filosofiska rapporter".

Marc-Wogau, Konrad (red): Filosofin genom tiderna 1 Antiken Medeltiden Renässansen. Pris: 200 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad (red): Filosofin genom tiderna 2 1600-talet 1700-talet. Pris: 195 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad (red): Filosofin genom tiderna 3 1800-talet. Pris: 180 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad m fl (red): Filosofin genom tiderna 5 Efter 1950. Pris: 225 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad m fl (red): Filosofin genom tiderna 4 1900-talet före 1950. Pris: 225 kr. Köp

Mellor, D. H. (red.): Kommunikationens vägar Pris: 160 kr. Köp
En antologi om olika former av kommunikation

Molander, Bengt: Vetenskapsfilosofi Pris: 135 kr. Köp

Månsson, Tomas: Olydnad: Civil olydnad som demokratiskt problem Pris: 155 kr. Köp

Nilsson, Lennart: Förklaringar inom psykoanalysen Pris: 50 kr. Köp

Nordenfelt, Lennart: Causation Pris: 50 kr. Köp

Nordenfelt, Lennart: Events, Actions & Ordinary Language Pris: 35 kr. Köp

Nordenfelt, Lennart: Konrad Marc-Wogau En livsresa från Moskva till Uppsala. Pris: 290 kr. Köp

Nordenfelt, Lennart (red.): Filosofi och medicin Från Platon till Foucault. Pris: 160 kr. Köp
Filosofi och medicin samlar och presenterar inträngande och överskådligt ett antal historiska gestalter som givit viktiga bidrag till medicinens filosofi, från Platon till Foucault.

Nykänen, Pia: Värdegrund, demokrati och tolerans Om skolans forstran i ett mångkulturellt samhälle. Pris: 160 kr. Köp

Odelstad, Jan: Intresseavvägning En beslutsfilosofisk studie med tillämpning på planering. Pris: 50 kr.
Ingår som nr 1 i serien "Filosofiska rapporter".

Odenstedt, Anders: Konst och verklighet Sju föreläsningar i estetikens historia. Pris: 150 kr. Köp

Ohlsson, Ragnar: The Moral Import of Evil Pris: 40 kr. Köp

Orlowski, Aleksander och Ruin, Hans (red): Fenomenologiska perspektiv Studier i Husserls och Heidggers filosofi. Pris: 165 kr. Köp

Pereira, Luiz: On the Estimation of the Length of Normal Derivations Pris: 50 kr. Köp

Persson, Ingmar: The Primacy of Perception Pris: 195 kr. Köp
Samtida filosofi

Persson, Johannes: Causal Facts Pris: 165 kr. Köp

Popper, Karl R: En intellektuell självbiografi Pris: 125 kr. Köp
Poppers personliga skildring av sin filosofiska och vetenskapliga utveckling.

Popper, Karl R.: Popper i urval Pris: 220 kr.

Puterman, Zalma: Den historiska materialismen med individen som utgångspunkt och mål Pris: 120 kr.

Read, Stephen: Att tänka på logik En introduktion till logikens filosofi. Pris: 180 kr. Köp

Rider, Sharon: Avoiding the Subject A critical inquiry into contemporary theories of subjectivity. Pris: 175 kr. Köp

Ryding, Erik: Karon i luren tutar Pris: 55 kr. Köp

Ryding, Erik: Statements and Exhortations Pris: 20 kr. Köp

Ryding, Erik: Jag och personlighet Filosofiska och halvfilosofiska uppsatser. Pris: 75 kr. Köp

Salwén, Håkan: Miljöetik En introduktion. Pris: 170 kr. Köp

Salwén, Håkan: Forskningsetik för humaniora Pris: 100 kr. Köp

Sara Danius, Cecilia Sjöholm och Sven-Olov Wallenstein: Aisthesis Estetikens historia del 1. Pris: 250 kr. Köp

Schaffar, Birgit (red): Filosofins didaktik Filosofiska betraktelser om att lära sig tänka. Pris: 180 kr. Köp
14 artiklar om filosofins didaktik av huvudsakligen finlandssvenska filosofer.

Segelberg, Ivar: Three Essays in Phenomenology and Ontology Pris: 195 kr. Köp

Sen, Amartya: Kollektiva beslut och social välfärd Pris: 105 kr. Köp

Singer, Peter: En värld Globaliseringens etik. Pris: 160 kr. Köp
En bok om globaliseringens moraliska innebörd

Singer, Peter: Praktisk etik - Andra upplagan Pris: 185 kr.
Nytryck januari 2002

Singer, Peter: Praktisk Etik – Tredje upplagan Pris: 200 kr. Köp

Spinoza, Baruch: Etiken Pris: 180 kr. Köp

Strömholm, Stig och Frändberg, Åke (red): Rättsteoretiska klassiker Pris: 160 kr. Köp

Svensson, Gunnar: Wittgenstein om kunskap och visshet Pris: 135 kr. Köp

Trías, Eugenio: Att tänka det religiösa Pris: 160 kr. Köp
En betraktelse över den andliga verklighetens villkor i vår tid.

Tännsjö, Torbjörn: Göra barn En studie i reproduktionsteknik. Pris: 90 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Välja barn Om fosterdiagnostik och selektiv abort. Pris: 90 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Animal Ethics A Crash Course. Pris: 90 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Manipulerat liv Från konception till obduktion. Pris: 140 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Vårdetik Pris: 155 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Tvångsvård Om det fria valets etik i hälso- och sjukvård. Pris: 155 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Läget om krig, moral och världens framtid. Pris: 125 kr. Köp
Inför G W Bushs andra presidentperiod tar Tännsjö den moraliska temperaturen på tillståndet i världen.

Tännsjö, Torbjörn: Konservatism Pris: 50 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Grundbok i normativ etik Andra upplagan. Pris: 125 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Fatta! En upplysningsskrift. Pris: 140 kr. Köp
En bok om vår förmåga att förstå och utföra onda handlingar, och om hur vi bör forma samhället så att vi kan undvika att göra ont.

Tännsjö, Torbjörn: Filosofisk tröst En bok om döden. Pris: 150 kr. Köp

Törnebohm, Håkan: Studier i kunskapsutveckling Pris: 80 kr. Köp

Ulfstedt, Hans-Jörgen: Existens och omdömesakt En Brentanostudie. Pris: 55 kr. Köp

Wedberg, Anders: Filosofins historia Antiken och medeltiden. Pris: 160 kr. Köp
En framställning av den västerländska filosofins historia från den äldsta grekiska naturlfilosofin till medeltidens förebådande av den nyare tiden.

Wedberg, Anders: Filosofins historia Nyare tiden till romantiken. Pris: 165 kr. Köp
Skildrar huvudriktningar inom den nyare tidens filosofi såsom rationalismen, empirismen och Kants förnuftkritik. Marx socialism och dialektiska materialism behandlas i ett appendix.

Wedberg, Anders: Filosofins historia. Från Bolzano till Wittgenstein. Pris: 200 kr. Köp
Tredje bandet av Wedbergs filosofihistoria.

Welin, Stellan (red.): Att förstå världen Vetenskapsteoretiska essäer. Pris: 70 kr.

Wetterström, Thomas: Intention and Communication An Essay in the Phenomenology of Language. Pris: 50 kr. Köp

Willner, Jan: Kritisk granskning Mönster för kritisk granskning i historisk och kunskapsteoretisk belysning. Pris: 90 kr.

Winch, Peter: Samhällsvetenskapens idé Pris: 145 kr. Köp

Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus Pris: 125 kr.

Wittgenstein, Ludwig: Blå boken och Bruna boken Förberedande studier till . Pris: 160 kr.

Wittgenstein, Ludwig: Anmärkningar om färger Pris: 135 kr.

Wittgenstein, Ludwig: Om visshet Pris: 110 kr.
Wittgensteins inflytelserika kunskapsteoretiska arbete.

Wittgenstein, Ludwig: Särskilda anmärkningar Pris: 110 kr. Köp

Wittgenstein, Ludwig: Zettel Pris: 125 kr. Köp

Wittgenstein, Ludwig: Filosofiska undersökningar Pris: 205 kr. Köp

Wittgenstein, Ludwig: Köp

Wittgenstein, Ludwig: Filosofiska undersökningar Pris: 220 kr. Köp

Wollheim, Richard: Konsten och dess föremål Pris: 150 kr. Köp
en av den moderna estetikens klassiker

Öktem, Alp: Formation of Scientific Problems Towards a Critical Theory of Scientific Beliefs. Pris: 185 kr. Köp
Volym 7 i serien Philosophical Studies

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet