Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Adamson, Peter
Filosofi i den klassiska världen
Filosofihistoria utan luckor
Översättning: Jim Jakobsson
 
Inbunden | 415 sidor | Tryckår: 2020 
ISBN: 9789172351226
Pris: 290 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Filosofi i den klassiska världen är första delen i Peter Adamsons bokserie ”En filosofihistoria utan luckor”, baserad på hans populära podcast med samma namn. Här berättar han om den västerländska filosofins gryning på grekiskt område under 500-talet f.Kr., med början i försokratikernas storslagna naturteorier. De följs på 400-talet av sofisterna och Sokrates, vars ifrågasättanden av rådande normer och kunskapsanspråk bildar bakgrunden till Platons mångskiftande dialoger från 300-talet, där han utvecklar sin lära om ideala former. Perioden avslutas med Aristoteles, Platons främste student och kritiker, som ger filosofin en ny vinkling och ett nytt arbetssätt med sina vetenskapliga avhandlingar och sitt empiriskt inriktade tänkande.

Under denna korta tidsrymd läggs grunderna till de flesta teman och frågeställningar som behandlats inom filosofin sedan dess, från metafysik och kunskapsteori, logik och språkfilosofi till etik och politisk filosofi, samtidigt som konturerna till senare tiders vetenskapliga ämnen avtecknar sig, alltifrån matematik till biologi och medicin. Med de skolor som Platon och Aristoteles inrättade, Akademin respektive Lykeion, bildas också en modell för filosofiska och vetenskapliga forskningsgemenskaper, under resten av antiken liksom i senare tider.

Peter Adamson är professor i senantik och arabisk filosofi vid Ludwig-Maximilians universitet i München. Han har publicerat flera böcker och många artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet