Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Trías, Eugenio
Att tänka det religiösa
Översättning: Anna -Lena Renqvist
 
Mjukband | 205 sidor | Tryckår: 2003 
ISBN: 978-91-7235-035-9
ISBN10: 91-7235-035-0
Pris: 160 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Den internationellt kände spanske filosofen Eugenio Trías (född 1942) betraktar här den andliga verklighetens villkor i vår tid. Han skriver "Hela min filosofiska inriktning har sin utgångspunkt i medvetenheten om en försummelse hos upplysningen och dess moderna förnuft, om något censurerat och hämmat, som jag kallar skuggan." Religionen har, det är Trías tanke, något att berätta om det moderna förnuftets kris.

Boken är försedd med en inledning av översättaren Anna-Lena Renqvist och med ett förord av Oscar Heimer,som skriver att Trias bedriver en filosofi i ständig dialog med konsten och litteraturen "med ett slags poetisk lyster även i de svårgenomträngliga ontologiska avsnitten och genomsyrat av sin strävan mot enkelhet och klarhet och vilja till syntes".

Att tänka det religiösa representerar något närmast tidigare otänkt i svensk livsåskådningsdebatt, en kritisk självreflektion vid det västerländska tänkandets själva rot.
Trías återskapar det västerländska förnuftets utvecklingsgång i en rörelse som sträcker sig från mänsklighetens förhistoriska gryning (med sina spår i grottmålningskonsten) över de stora civilisationerna (Mesopotamien, Egypten, Iran, Indien, den grekiska och hebreiska världen), fram till dess födelse i syntesen mellan det judiska och det grekiska, och härifrån över förnuftets gradvisa utveckling fram till vår egen samtid.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet