Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Husserl, Edmund
Logiska undersökningar 3
Undersökningar kring kunskapens fenomenologi och teori v–vi
Översättning: Jim Jakobsson
 
Inbunden | 496 sidor | Tryckår: 2002 
ISBN: 978-91-7235-014-4
ISBN10: 91-7235-014-8
Pris: 205 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Edmund Husserl var grundare av fenomenologin, en filosofisk riktning av genomgripande betydelse för vår tids tänkande. Logiska undersökningar betraktas allmänt som fenomenologins genombrottsverk.

Tredje bandet av Edmund Husserls Logiska undersökningar innehåller verkets två avslutande undersökningar, vilka utgör kulminationen på den strävan att klarlägga de för logiken och kunskapen fundamentala begreppen som präglar verket i dess helhet. I den femte undersökningen bestäms för första gången de fenomenologiska begreppen om medvetande och intentionalitet, tillsammans med avgörande distinktioner mellan intentionalt föremål och intentionalt innehåll, mellan den intentionala aktens kvalitet och materia. Den sjätte undersökningen är kunskapsteoretiskt orienterad och syftar till att utarbeta fenomenologiskt grundade begrepp om sanning och evidens, och därmed bestämma gränsen för logikens och meningsteorins område.

Logiska undersökningar har med fortsatt aktualitet påverkat såväl kontinental som analytisk filosofi.


Band 1


Band 2
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet