Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Salwén, Håkan
Forskningsetik för humaniora
 
mjukband | 88 sidor | Tryckår: 2017 
ISBN: 9789172351080
Pris: 100 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Forskningsetik är många saker. Den handlar om hur forskare får gå tillväga i sitt arbete – regler mot vetenskaplig oredlighet och fusk i olika former. Men också om hur forskningsprocessen och dess resultat påverkar de människor den handlar om, de som bidrar till forskarens arbete och samhället i stort. Och den handlar om värdet av vetenskaplig forskning – om vad som är värt att veta och varför.

Det finns en stor litteratur om etiska problem inom samhällsvetenskap och naturvetenskap, men forskningsetik för humaniora är ett försummat område. Syftet med denna bok är att ge en bild av de mångfacetterade etiska problem som humanistisk forskning aktualiserar och att stimulera till fortsatt etisk reflektion genom att sätta problemen i relation till allmänna moralfilosofiska överväganden.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet