Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Höijer, Benjamin
Avhandling om den filosofiska konstruktionen
 
Inbunden | 205 sidor | Tryckår: 2018 
ISBN: 9789172351103
Pris: 180 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Benjamin Höijers Avhandling om den filosofiska konstruktionen från 1799 utgör ett avgörande svenskt bidrag till den tyska idealismen. I ett försök att vidareutveckla Immanuel Kants kritiska filosofi går Höijer här i dialog med tänkare som Johann Gottlieb Fichte och Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Vad han menar saknas i den samtida filosofin är en fast grund, vilken han lokaliserar i den rena konstruktionen: en ursprunglig handling som föregår uppdelningen mellan subjekt och objekt, Jag och Icke-Jag. Bara så kan filosofiska spekulationen få sitt nödvändiga fundament och svara mot filosofins högsta uppgift: ‘att bringa oss till enhet med oss själva, det vill säga föreställa oss själva’.

Höijers avhandling är en av den svenska filosofihistoriens stora klassiker och
görs härmed för första gången på mer än tvåhundra år tillgänglig i lätt moderniserad språkdräkt. Volymen innehåller också Schellings recension av den tyska översättningen av Höijers avhandling, och en inledning och ett efterord skrivna av bokens båda redaktörer, Anders Burman och Sven-Olov Wallenstein.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet