Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Wedberg, Anders
Filosofins historia
Antiken och medeltiden
 
Andra upplagan, nyutgåva | Mjukband | 235 sidor | Tryckår: 2003 
ISBN: 978-91-7235-029-8
ISBN10: 91-7235-029-6
Pris: 160 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Det första bandet av Filosofins historia spänner över antiken och medeltiden, från försokratisk naturfilosofi till senmedeltid begreppsdiskussion. Här finns korta avsnitt sådana som "Religion och matematik, ett filosofiskt komplex" och "Levnadskonst, moral och frälsning", där Sokrates, stoiker och epikuréer passerar revy. Men volymen är framförallt en skildring av hur den teoretiska filosofin växer fram: Hur den börjar med Thales försök att förstå världen som ett lagbundet fenomen – hur den når sådana höjdpunkter i grekisk filosofi som Demokritos atomlära, sokratisk begreppsanalys, Platons idélära och Aristoteles axiomatiska ideal – och hur antikens tankar tas upp igen och vidareutvecklar under medeltiden på ett sätt som förebådar den nya tiden.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet