Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FT senaste nummer

Filosofisk Tidskrift

Filosofisk tidskrift vill bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem. Den har också till syfte att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Tidskriften vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer.

Utkommer med fyra nummer per år. En årsprenumeration kostar 200 kronor. (Utanför Sverige 300 kr)

FT:s hemsida


TPF senaste nummer

Tidskrift för Politisk Filosofi

Tidskrift för politisk filosofi vill främja intresset för politisk filosofi i Sverige. Den syftar till att vara ett gemensamt forum för diskussion av frågor i politisk filosofi från olika utgångspunkter, inte bara filosofiska utan även t. ex. ekonomiska, historiska, rättsvetenskapliga, sociologiska och statsvetenskapliga.

Tidskrift för Politisk filosofi utkommer med tre nummer per år. Från och med 2013 publiceras den endast i elektronisk form och är gratis tillänglig på tidskriftens hemsida.

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet