Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Månsson, Tomas
Olydnad: Civil olydnad som demokratiskt problem
 
Mjukband | 210 sidor | Tryckår: 2004 
ISBN: 978-91-7235-052-6
ISBN10: 91-7235-052-0
Pris: 155 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Civil olydnad i en demokrati är något som engagerar,
berör och upprör många människor. Är civil olydnad oförenligt med demokrati? Är det demokratiskt eller odemokratiskt att utöva civil olydnad? Åsikterna går isär. Men handlar det kanske endast om en språklig oenighet, eller finns det en genuin
åsiktsmotsättning kring vad demokrati och civil
olydnad egentligen står för?

I boken Olydnad, som också är hans doktorsavhandling, har Tomas Månsson systematiserat,
utvärderat och klargjort de argument om civil olydnad som finns i olika typer av litteratur. Han har också talat med många aktivister som på olika sätt
förknippas med begreppet civil olydnad, som medlemmar ur plogbillsrörelsen och djurrättsaktivister.

I Olydnad presenterar Tomas Månsson olika synsätt och argument kring civil olydnad och dess konsekvenser i ett demokratiskt sammanhang. För
alla som är intresserade av frågor som dessa är Olydnad en utmärkt introduktion till ett aktuellt
och samhällsangeläget ämne.

Tomas Månsson disputerade i ämnet praktisk filosofi på avhandlingen Olydnad vid Stockholms universitet i oktober 2004.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet