Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Schaffar, Birgit (red)
Filosofins didaktik
Filosofiska betraktelser om att lära sig tänka
 
Mjukband | 271 sidor | Tryckår: 2013 
ISBN: 9789172350878
Pris: 180 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Innehåll

Att lära sig tänka – iInledning av Birgit Schaffar

Faktakunskap, insikt och tänkande
1. Thaumazein – om förundran och filosofin som samtalskonst. Göran Torrkulla
2. Att lära sig tänka – att lära sig älska. Camilla Kronqvist
3. Inlärningens paradoxer. Olli Lagerspetz
4. När kanon skorrar falskt – några tankar om filosofisk allmänbildning. Yrsa Neuman och Hugo Strandberg
5. Kunskap om eller kunskap i filosofi? Lena Sågfors
6. Om att skriva läroböcker i filosofi. Kristian Klockars

Lärarens roll och didaktiska metoder
7. Att leva med eller bredvid den andra – om närvaron som en didaktisk dimension. Rita Nordström-Lytz
8. Får läraren ta ställning i filosofiundervisningen? Birgit Schaffar
9. Begreppet ”konflikt” i filosofisk undervisning. Thomas Nyman
10. Den inre vägen till filosofin – om en introduktionskurs. Lars Hertzberg
11. Om svårigheten att förstå vad som krävs för att begrepp ska ha någon mening. 
Bertel Wahlström
12. Filosofi möter drama. Carita Lagerspetz

Utblick
13. Filosofi i framtidens skola. Hannu Juuso och Tuukka Tomper
14. Varför är filosofi så irriterande? – utdrag ur en tent. Birgit Schaffar
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet