Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Lagerlund, Henrik
Den svenska filosofins historia
 
Inbunden | 312 sidor | Tryckår: 2020 
ISBN: 9789172351219
Pris: 160 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Filosofi har haft en central plats på svenska universitet och inom det svenska kulturlivet sedan medeltiden och dess främsta representanter har varit ledande personligheter i Sverige. Få vet dock något om den svenska filosofin och de filosofer som varit verksamma i vårt land. Den här boken har två delar. I den första delen presenteras en heltäckande historia från medeltid till nutid. Där sätts de viktigaste filosofernas och deras tänkande i sitt historiska sammanhang men där finns också plats för en analys och utvärdering av de filosofiska idéerna. Den andra delen består av tre djupgående studier av några särskilda teman. Den första lyfter fram logikens utveckling i Sverige från medeltiden till dagens filosofer. Den andra studerar tre Uppsalaprofessorer (Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström och Ingemar Hedenius) och deras kritik av den kristna religionen. Den tredje studien ställer frågan varför svenska filosofer var så kritiska till Einstein och relativitetsteorin. Sammantaget ger boken en unik och djupgående presentation av filosofi i Sverige under de senaste 1000 åren.

Henrik Lagerlund är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet