Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Samtliga titlar

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


A Socratic Approach to Morality, Halldén, Sören. Pris: 155 kr. Köp

ABC i symbolisk logik, Logikens språk och grundbegrepp. Dag Prawitz. Pris: 235 kr. Köp
Inledning i modern logik

Aisthesis, Estetikens historia del 1. Sara Danius, Cecilia Sjöholm och Sven-Olov Wallenstein. Pris: 250 kr. Köp

Allting en trasa?, En bok om livets mening. Furberg, Mats. Pris: 110 kr. Köp

Andens fenomenologi, Hegel, G. W. F. . Pris: 220 kr. Köp
Hegels genombrottsverk från 1807.

Animal Ethics, A Crash Course. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 90 kr. Köp

Anmärkningar om färger, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 135 kr.

Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, Føllesdal, Dagfinn m fl. Pris: 200 kr. Köp

Aritmetikens grundvalar, Frege, Gottlob. Pris: 125 kr. Köp
Freges populära programskrift

Att förstå kvantmekaniken, En hjälp för fysikstudenter. Johansson, Lars-Göran. Pris: 90 kr. Köp

Att förstå världen, Vetenskapsteoretiska essäer. Welin, Stellan (red.). Pris: 70 kr.

Att tänka det religiösa, Trías, Eugenio. Pris: 160 kr. Köp
En betraktelse över den andliga verklighetens villkor i vår tid.

Att tänka på logik, En introduktion till logikens filosofi. Read, Stephen. Pris: 180 kr. Köp

Avhandling om den filosofiska konstruktionen, Höijer, Benjamin. Pris: 180 kr. Köp

Avhandling om den mänskliga naturen bok 1, Om förståndet. Hume, David. Pris: 175 kr. Köp
En nyöversättning av första delen av Humes största verk

Avhandling om den mänskliga naturen, bok 2, Om passionerna. Hume, David. Pris: 160 kr. Köp
För första gången på svenska.

Avhandling om den mänskliga naturen, bok 3, Om moralen. Hume, David. Pris: 165 kr. Köp
För första gången på svenska.

Avoiding the Subject, A critical inquiry into contemporary theories of subjectivity. Rider, Sharon. Pris: 175 kr. Köp

Axel Hägerström, En studie i samtida svensk filosofi. Cassirer, Ernst. Pris: 145 kr. Köp

Bara leva, Filosofiska försök. Furberg, Mats. Pris: 90 kr. Köp

Bevis och motbevis - matematiska upptäckters logik, Lakatos, Imre. Pris: 145 kr.

Blå boken och Bruna boken, Förberedande studier till . Wittgenstein, Ludwig. Pris: 160 kr.

Brev om humanismen, Heidegger, Martin. Pris: 90 kr. Köp

CaOx, Språkanalytisk filosofi i Cambridge och Oxford. Furberg, Mats. Pris: 200 kr. Köp

Causal Facts, Persson, Johannes. Pris: 165 kr. Köp

Causation, Nordenfelt, Lennart. Pris: 50 kr. Köp

Complexes and Consciousness, Hochberg, Herbert. Pris: 195 kr. Köp

De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin, Husserl, Edmund. Pris: 220 kr. Köp

De interpretatione/Om sofistiska vederläggningar, Aristoteles. Pris: 155 kr.

De vetenskapliga revolutionernas struktur, Kuhn, Thomas S. Pris: 155 kr.
En bok om revolutioner i vetenskapen som själv innebar en revolution i vetenskapsfilosofin och vetenskapshistorien

Den enskilde, En studie av trons profana möjlighet i Sören Kierkegaards tidiga författarskap. Hjertström Lappalainen, Jonna. Pris: 155 kr. Köp

Den historiska materialismen med individen som utgångspunkt och mål, Puterman, Zalma. Pris: 120 kr.

Den rena rättsläran, Kelsen, Hans. Pris: 215 kr. Köp
Klassisk analys av vad som utmärker ett rättssystem.

Den svenska filosofins historia, Lagerlund, Henrik. Pris: 160 kr. Köp

Den svårfångade relativismen, En uppslagsbok. Liedman, Sven-Eric – Tännsjö, Torbjörn – Westerståhl, Dag (red.). Pris: 140 kr. Köp

Den vildvuxna vardagspsykologin, Halldén, Sören. Pris: 95 kr. Köp

Det manliga förnuftet, Lloyd, Genevieve. Pris: 125 kr. Köp

Du, Furberg, Mats. Pris: 175 kr. Köp

Döden, livet och verkligheten, essäer. Bergström, Lars. Pris: 135 kr. Köp

Effektivitet i ekonomisk analys, Paretokriteriet – tolkningar, försvar och kritik. Granqvist, Roland. Pris: 140 kr. Köp

En Ingemar Hedenius bibliografi, Henschen-Dahlquist, Ann-Mari. Pris: 120 kr. Köp

En intellektuell självbiografi, Popper, Karl R. Pris: 125 kr. Köp
Poppers personliga skildring av sin filosofiska och vetenskapliga utveckling.

En värld, Globaliseringens etik. Singer, Peter. Pris: 160 kr. Köp
En bok om globaliseringens moraliska innebörd

Epistemisk orättvisa, Kunskap, makt och etik. Fricker, Miranda. Pris: 140 kr. Köp

Essäer om Wittgenstein, Hertzberg, Lars (red). Pris: 155 kr. Köp

Etiken, Spinoza, Baruch. Pris: 180 kr. Köp

Events, Actions & Ordinary Language, Nordenfelt, Lennart. Pris: 35 kr. Köp

Existens och omdömesakt, En Brentanostudie. Ulfstedt, Hans-Jörgen. Pris: 55 kr. Köp

Fatta!, En upplysningsskrift. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 140 kr. Köp
En bok om vår förmåga att förstå och utföra onda handlingar, och om hur vi bör forma samhället så att vi kan undvika att göra ont.

Fenomenologin och filosofins kris, Husserl, Edmund. Pris: 95 kr. Köp
En kortfattad introduktion till Husserls filosofi.

Fenomenologiska perspektiv, Studier i Husserls och Heidggers filosofi. Orlowski, Aleksander och Ruin, Hans (red). Pris: 165 kr. Köp

Filosofi i den hellenistiska och romerska världen, Filosofihistoria utan luckor. Adamson, Peter. Pris: 290 kr. Köp

Filosofi i den islamiska världen, En filosofihistoria utan luckor. Adamson, Peter. Pris: 300 kr. Köp

Filosofi i den klassiska världen, Filosofihistoria utan luckor. Adamson, Peter. Pris: 290 kr. Köp

Filosofi och medicin, Från Platon till Foucault. Nordenfelt, Lennart (red.). Pris: 160 kr. Köp
Filosofi och medicin samlar och presenterar inträngande och överskådligt ett antal historiska gestalter som givit viktiga bidrag till medicinens filosofi, från Platon till Foucault.

Filosofin genom tiderna 1, Antiken Medeltiden Renässansen. Marc-Wogau, Konrad (red). Pris: 200 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 2, 1600-talet 1700-talet. Marc-Wogau, Konrad (red). Pris: 195 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 3, 1800-talet. Marc-Wogau, Konrad (red). Pris: 180 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 4, 1900-talet före 1950. Marc-Wogau, Konrad m fl (red). Pris: 225 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 5, Efter 1950. Marc-Wogau, Konrad m fl (red). Pris: 225 kr. Köp

Filosofins didaktik, Filosofiska betraktelser om att lära sig tänka. Schaffar, Birgit (red). Pris: 180 kr. Köp
14 artiklar om filosofins didaktik av huvudsakligen finlandssvenska filosofer.

Filosofins historia, Antiken och medeltiden. Wedberg, Anders. Pris: 160 kr. Köp
En framställning av den västerländska filosofins historia från den äldsta grekiska naturlfilosofin till medeltidens förebådande av den nyare tiden.

Filosofins historia, Nyare tiden till romantiken. Wedberg, Anders. Pris: 165 kr. Köp
Skildrar huvudriktningar inom den nyare tidens filosofi såsom rationalismen, empirismen och Kants förnuftkritik. Marx socialism och dialektiska materialism behandlas i ett appendix.

Filosofins historia. Från Bolzano till Wittgenstein., Wedberg, Anders. Pris: 200 kr. Köp
Tredje bandet av Wedbergs filosofihistoria.

Filosofisk tröst, En bok om döden. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 150 kr. Köp

Filosofiska invändningar, Sju kritiska uppsatser. Danielsson, Sven. Pris: 70 kr.

Filosofiska undersökningar, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 205 kr. Köp

Filosofiska undersökningar, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 220 kr. Köp

Filosofiska utredningar, Danielsson, Sven. Pris: 65 kr. Köp

First-Order Logic, Lindström, Per. Pris: 175 kr. Köp
Library of Theoria No. 27

Flotte av säv, Furberg, Mats. Pris: 140 kr. Köp

Formation of Scientific Problems, Towards a Critical Theory of Scientific Beliefs. Öktem, Alp. Pris: 185 kr. Köp
Volym 7 i serien Philosophical Studies

Forskningsetik för humaniora, Salwén, Håkan. Pris: 100 kr. Köp

Fysik, Aristoteles. Pris: 250 kr. Köp

Förklaringar inom psykoanalysen, Nilsson, Lennart. Pris: 50 kr. Köp

Förnuft, känsla och moral, Perspektiv på David Hume. Callergård, Robert (red.). Pris: 190 kr. Köp
Nyskrivna texter om olika aspekter på David Humes filosofi, med anledning av 300-års minnet av hans födelse.

Första analytiken, Översättning, inledning och kommentarer Per-Erik Malmnäs. Aristoteles. Pris: 260 kr. Köp

Förstå och förklara, Malmgren, Helge. Pris: 70 kr.

Grundbok i normativ etik, Andra upplagan. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 125 kr. Köp

Grundbok i värdeteori, Bergström, Lars. Pris: 120 kr. Köp

Gud för oss, Om den non-metafysiska realismen och dess konsekvenser för religionsfilosofins uppgift och natur. Johannesson, Karin. Pris: 165 kr. Köp

Göra barn, En studie i reproduktionsteknik. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 90 kr. Köp

Heideggers väg, Birnbaum, Daniel och Wallenstein, Sven-Olov. Pris: 110 kr. Köp

Humbugslandet, Vägvisare i kulturlandskapet. Halldén, Sören. Pris: 90 kr. Köp

Hur bör vi handla?, Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt och ekologiskt. Brülde, Bengt och Sandberg, Joakim. Pris: 180 kr. Köp

Hur går det till inom vetenskapen?, Halldén, Sören. Pris: 145 kr.

Husserl och geometrins ursprung, Derrida, Jacques. Pris: 140 kr. Köp

Hypermjuk beslutsteori, och ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet. Malmnäs, Per-Erik (red.). Pris: 110 kr. Köp
Ingår som nr 2 i serien "Filosofiska rapporter".

I stället för vetande?, Furberg, Mats. Pris: 155 kr. Köp

Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, Husserl, Edmund. Pris: 200 kr. Köp
En fenomenologins grundbok

Identitet och differens, Heidegger, Martin. Pris: 90 kr. Köp

Immanuel Kant, Höffe, Otfried. Pris: 180 kr. Köp
En introduktion till Kants filosofi - en klar framställning av hans filosofiska utveckling och bedtydelse.

Immediate Knowledge, A Study in G. E. Moore´s Epistemology. Malmgren, Helge. Pris: 70 kr. Köp

Intelligens – vad är det?, Halldén, Sören. Pris: 140 kr. Köp
Vad är intelligens? Är det något enhetligt eller finns det en rikedom av funktioner? I den här boken diskuteras en rad olika intellektuella egenskaper och den vanliga rangordningen mellan dem ifrågasätts.

Intention and Communication, An Essay in the Phenomenology of Language. Wetterström, Thomas. Pris: 50 kr. Köp

Intresseavvägning, En beslutsfilosofisk studie med tillämpning på planering. Odelstad, Jan. Pris: 50 kr.
Ingår som nr 1 i serien "Filosofiska rapporter".

Introduktion till vetenskapsteorin, Johansson, Lars-Göran. Pris: 165 kr.
En bred införing i vetenskapsteori som knyter an till många vetenskaper.

Jag och personlighet, Filosofiska och halvfilosofiska uppsatser. Ryding, Erik. Pris: 75 kr. Köp

Jesu barnbarn, En väg till filosofin. Furberg, Mats. Pris: 140 kr. Köp

Justice - Social and Global, Ericsson, Lars O. m.fl. (red.). Pris: 45 kr. Köp

Karon i luren tutar, Ryding, Erik. Pris: 55 kr. Köp

Klimatetik, Rättvisa, politik och individens ansvar. Bengt Brülde och Göran Duus-Otterström. Pris: 200 kr. Köp

Kollektiva beslut och social välfärd, Sen, Amartya. Pris: 105 kr. Köp

Kommunikationens vägar, Mellor, D. H. (red.). Pris: 160 kr. Köp
En antologi om olika former av kommunikation

Konrad Marc-Wogau, En livsresa från Moskva till Uppsala. Nordenfelt, Lennart. Pris: 290 kr. Köp

Konservatism, Tännsjö, Torbjörn. Pris: 50 kr. Köp

Konst och filosofi, De latinska skrifterna. Höijer, Benjamin. Pris: 180 kr. Köp

Konst och verklighet, Sju föreläsningar i estetikens historia. Odenstedt, Anders. Pris: 150 kr. Köp

Konsten och dess föremål, Wollheim, Richard. Pris: 150 kr. Köp
en av den moderna estetikens klassiker

Kritik av det praktiska förnuftet, Kant, Immanuel. Pris: 160 kr. Köp
Kants "andra kritik" - ett klassiskt verk i moralfilosofi

Kritik av det rena förnuftet, Kant, Immanuel. Pris: 270 kr. Köp
Kants "första kritik" - hans genombrottsverk och magnum opus

Kritik av omdömeskraften, Kant, Immanuel. Pris: 205 kr. Köp
Kants "tredje kritik" – behandlar särskilt estetiska och teleologiska omdömen

Kritisk granskning, Mönster för kritisk granskning i historisk och kunskapsteoretisk belysning. Willner, Jan. Pris: 90 kr.

Kränkningar och förlåtelse, En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar. Heberlein, Ann. Pris: 155 kr.

Kvinnor, sjuksköterskor och etik, Kuhse, Helga. Pris: 175 kr. Köp

Kärlek och vänskap, En filosofibok. Brülde, Bengt. Pris: 180 kr. Köp

Logical Physics, Quantum Reality Theory. Hansen, Kaj Børge. Pris: 165 kr. Köp

Logiska undersökningar 1, Prolegomena till den rena logiken. Husserl, Edmund. Pris: 185 kr. Köp

Logiska undersökningar 2, Undersökningar kring kunskapens fenomenologi i-iv. Husserl, Edmund. Pris: 200 kr. Köp

Logiska undersökningar 3, Undersökningar kring kunskapens fenomenologi och teori v–vi. Husserl, Edmund. Pris: 205 kr. Köp

Logiska undersökningar, band 1–3 PAKET, Husserl, Edmund. Pris: 500 kr. Köp

Lyckans och lidandets etik, Brülde, Bengt. Pris: 155 kr. Köp

Läget, om krig, moral och världens framtid. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 125 kr. Köp
Inför G W Bushs andra presidentperiod tar Tännsjö den moraliska temperaturen på tillståndet i världen.

Making a Difference, Rethinking Humanism and the Humanities. Forsberg, Niklas and Jansson, Susanne (editors). Pris: 200 kr. Köp

Manipulerat liv, Från konception till obduktion. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 140 kr. Köp

Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar, Halldenius, Lena. Pris: 140 kr. Köp

Matematiken och Wittgenstein, En introduktion i matematikens filosofi. Berts, Kim-Erik och Solin, Kim. Pris: 180 kr. Köp

Medicinsk etik, En socialfilosofisk analys. Malmgren, Helge. Pris: 140 kr. Köp

Medvetandets mekanik, En filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation. Crane, Tim. Pris: 165 kr.

Metafysik och mening, Dummett, Michael. Pris: 160 kr. Köp

Metafysiken som varats historia, Heidegger, Martin. Pris: 110 kr. Köp

Miljöetik, En introduktion. Salwén, Håkan. Pris: 170 kr. Köp

Minnen av Wittgenstein, Med en biografisk skiss av Georg Henrik von Wright. Malcolm, Norman. Pris: 140 kr. Köp

Moralfilosofiska essäer, Backström, Joel och Torrkulla, Göran (red). Pris: 175 kr. Köp
En antologi med utgångspunkt i Wittgensteins tänkande om etik.

Moraliskt tänkande, Dess nivåer, metod och syfte. Hare, R. M.. Pris: 145 kr.

Nordisk filosofisk matrikel 2002, . Pris: 30 kr. Köp
Adresser och telefonnummer till samtliga filosofiska institutioner på de nordiska universiteten, samt där verksamma filosofer.

Olydnad: Civil olydnad som demokratiskt problem, Månsson, Tomas. Pris: 155 kr. Köp

Om språket, Humboldt, Vilhelm von. Pris: 140 kr. Köp
Texter om språk och bildning.

Om visshet, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 110 kr.
Wittgensteins inflytelserika kunskapsteoretiska arbete.

Om världens gåta, Andersson, Jan och Furberg, Mats. Pris: 105 kr. Köp
En inledning i filosofi

Omdöme och proposition, Fröström, Lars. Pris: 105 kr. Köp

On Incompatibility in and between Scientific Research Programmes, Cassel, Filip. Pris: 80 kr. Köp

On the Estimation of the Length of Normal Derivations, Pereira, Luiz. Pris: 50 kr. Köp

Perspectives on Aesthetics, Art and Culture, Essays in Honour of Lars-Olof Åhlberg. Entzenberg, Claes and Säätelä, Simo. Pris: 300 kr. Köp

Philosophical aspects on emotions, Carlson, Åsa (red.). Pris: 185 kr. Köp
Essays from the 6th symposium of the newwork Nordic Women in Philosophy

Philosophy and Botany, Essays on Ivar Segelberg. Helge Malmgren, Torgny Nordin och Christer Svennerlind (red.). Pris: 285 kr. Köp

Plurality of Thought, Evers, Kathinka. Pris: 145 kr. Köp

Popper i urval, Popper, Karl R.. Pris: 220 kr.

Praktisk etik - Andra upplagan, Singer, Peter. Pris: 185 kr.
Nytryck januari 2002

Praktisk Etik – Tredje upplagan, Singer, Peter. Pris: 200 kr. Köp

Prolegomena till varje framtida metafysik, Kant, Immanuel. Pris: 140 kr. Köp
Inkörsporten till Kants filosofi för generationer av filosofer

Pythagoras´ sträng, Essäer kring musikens gränser. Bucht, Gunnar. Pris: 125 kr. Köp

Rättsteoretiska klassiker, Strömholm, Stig och Frändberg, Åke (red). Pris: 160 kr. Köp

Rösten och fenomenet, Derrida, Jacques. Pris: 140 kr.

Samhällsvetenskapens idé, Winch, Peter. Pris: 145 kr. Köp

Skrifter i urval, Nio representativa uppsatser av Frege.. Frege, Gottlob. Pris: 160 kr. Köp

Social konstruktion av vad?, Hacking, Ian. Pris: 175 kr.
Hackings redan klassiska utredning av begreppet `social konstruktion´, i nytryck!

Spanska tänkare under 1900-talet, En introduktion. Enkvist, Inger. Pris: 140 kr. Köp
Skildrar fem av 1900-talets mest kända spanska tänkare.

Språk och påverkan, Andersson, Jan och Furberg, Mats. Pris: 135 kr. Köp
En introduktion till argumentationens semantik

Språk, tanke och handling, Davidson, Donald. Pris: 195 kr. Köp
En samling av Davidsons viktigaste uppsatser i språkfilosofi, medvetandefilosofi och handlingsteori.

Statements and Exhortations, Ryding, Erik. Pris: 20 kr. Köp

Studier i kunskapsutveckling, Törnebohm, Håkan. Pris: 80 kr. Köp

Svensk filosofi från Rydelius till Hedenius, Texter från tre århundraden. Lagerlund, Henrik (red). Pris: 185 kr. Köp

Särskilda anmärkningar, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 110 kr. Köp

Tankegångar, Sexton kapitel om kunskap, moral och metafysik. Bergström, Lars. Pris: 190 kr. Köp

Teorier om rättigheter, En antologi om mänskliga rättigheter. Bauhn, Per (red). Pris: 110 kr. Köp

The Moral Import of Evil, Ohlsson, Ragnar. Pris: 40 kr. Köp

The Primacy of Perception, Persson, Ingmar. Pris: 195 kr. Köp
Samtida filosofi

The Step into Twilight, Halldén, Sören. Pris: 145 kr. Köp

The Strategy of Ignorance, From Decision Logic To Evolutionary Epistemology. Halldén, Sören. Pris: 155 kr. Köp

Three Essays in Phenomenology and Ontology, Segelberg, Ivar. Pris: 195 kr. Köp

Till tänkandets sak, Heidegger, Martin. Pris: 120 kr. Köp

Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 125 kr.

Tre slags etiska teorier, Aristoteles, Kant och Sidgwick om vad vi har skäl att göra.. Hansson, Anders. Pris: 180 kr. Köp

Truman & the Fat Man, En text om doktrinen om dubbel effekt. Asp, Petter. Pris: 140 kr. Köp

Truth Strategy Simplified, Halldén, Sören. Pris: 145 kr. Köp

Tvångsvård, Om det fria valets etik i hälso- och sjukvård. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 155 kr. Köp

Vad är moraliskt rätt?, Texter i normativ etik. Ahlenius, Henrik (red.). Pris: 205 kr. Köp
En antologi med de senaste decenniernas viktigaste bidrag till den moralfilosofiska debatten kring normativa frågor.

Varats dunkla skrymslen, Bergström, Lars. Pris: 150 kr. Köp

Varför ska man lita på vetenskapen?, Oreskes, Naomi. Pris: 140 kr. Köp
I Varför bör man lite på vetenskapen? diskuterar Naomi Oreskes utifrån konkreta exempel när och varför vi bör lita vetenskaplig forskning, och vad det är som händer när forskare hamnar på villovägar. Ett nyanserat inlägg i en diskussion som ofta hamnar i ett förenklat ja eller nej till vetenskapen.

Verktygslära för filosofer, Hansson, Sven Ove. Pris: 160 kr. Köp
Handbok i att skriva uppsatser eller avhandlingar i filosofiska ämnen

Verstehen och förstå, Furberg, Mats. Pris: 55 kr.

Vetenskapliga revolutioners struktur, Kuhn, Thomas S.. Pris: 180 kr. Köp

Vetenskapsfilosofi, Molander, Bengt. Pris: 135 kr. Köp

Vilken är din frihet?, Determinismens problem. Honderich, Ted. Pris: 125 kr. Köp

Vårdetik, Tännsjö, Torbjörn. Pris: 155 kr. Köp

Välja barn, Om fosterdiagnostik och selektiv abort. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 90 kr. Köp

Värdegrund, demokrati och tolerans, Om skolans forstran i ett mångkulturellt samhälle. Nykänen, Pia. Pris: 160 kr. Köp

Västerlandets filosofi, Kenny, Anthony. Pris: 250 kr. Köp

Wittgenstein om kunskap och visshet, Svensson, Gunnar. Pris: 135 kr. Köp

Zettel, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 125 kr. Köp

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet