Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi från Thales till idag

Bokförlaget Thales ger ut filosofisk litteratur – klassiska originaltexter, samtida filosofer, böcker inom filosofins olika delområden, vetenskapsteori, moralfilosofi osv. – kort sagt , böcker i och om filosofi från den första grekiska filosofen Thales fram till idag.

Våra böcker kan köpas genom bokhandeln eller direkt från förlaget. För information om vår utgivning och för köp klicka på böcker.

Bokförlaget Thales drivs av Stiftelsen Bokförlaget Thales.

Stiftelsen bildades 1985 för ändamålet att utan vinstsyfte utge filosofisk litteratur.

Innehåll:

Redaktör
Övriga medarbetare
Adresser
Styrelsen för Stiftelsen
Kort historik

Redaktör

Staffan Carlshamre, redaktör för Thales
tel. 076 - 105 74 54, e-post: staffan.carlshamre@philosophy.su.se
(Staffan Carlshamre är professor emeritus i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet)

Övriga medarbetare

Ingrid Wennberg, ekonomiansvarig
tel. 08 - 16 33 63 (onsd)
e-post: ingrid.wennberg@philosophy.su.se

Adress till förlaget och stiftelsen

Bokförlaget Thales
c/o Filosofiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Epost: info@bokforlagetthales.se

Styrelsen för Stiftelsen Bokförlaget Thales

Styrelsen består f.n. av följande personer:

Krister Bykvist (ordförande)
Staffan Carlshamre (redaktör)
Bengt Brülde
Gunnar Björnsson
Erik Carlson
Matti Eklund
Anna-Sofia Maurin
Erik J Olsson
Toni Rønnow-Rasmussen
Elisabeth Schellekens Dammann
Pär Sundström

Kort historik

Bokförlaget Thales startade sin verksamhet 1985. Initiativtagarna hade framförallt två motiv. Det ena var att alls kunna ge ut filosofisk litteratur som de då existerande förlagen var ovilliga att förlägga, trots att de erbjöds ett ekonomiskt stöd för produktionen. Det andra motivet var att bättre trygga lagerhållningen av filosofiska böcker. En vanlig erfarenhet är att kommersiella förlag säljer ut en titel genom realisation några år efter bokens utgivning; inte ens filosofiska klassiker kan påräkna nyutgivning när de sålts slut.

Eftersom motivet inte var att generera ekonomisk vinst, visade det sig lämpligt att driva förlaget som en stiftelse. Den grekiske filosofen Thales från Miletos, som levde på 500-talet f. Kr. och som enligt traditionen var den första grekiska filosofen, fick ge namn till stiftelsen, som bildades i oktober 1985. Stiftarna bestod av ett antal professorer i praktisk resp. teoretisk filosofi: Sören Halldén och Göran Hermerén från Lund, Mats Furberg från Göteborg, Dag Prawitz från Stockholm samt Lars Bergström och Stig Kanger från Uppsala. Ansvaret som förlagets redaktör låg från starten fram till september 2004 på Dag Prawitz.

Stiftelsekapitalet var nästan obefintligt och verksamheten var till att börja med mycket blygsam. 80-talet var en tid då flera förlag som gett ut filosofisk litteratur lades ned. Thales övertog i flera fall deras filosofiska utgivning. Ett sådan förlag var Doxa. (Firmanamnet Doxa sålde vi vidare och det återuppstod i "Nya Doxa". Detta nya förlag fick också överta några av de titlar som vi övertagit från det gamla förlaget Doxa.)

Även stora kommersiella förlag var ofta ända in på 90-talet märkligt ointresserade av att lagerhålla filosofiska klassiker. T. ex. hade Bonniers gett ut Ludwig Wittgensteins två böcker Tractatus och Filosofiska undersökningar samt Konrad Marc-Wogaus fembandsantologi Filosofin genom tiderna, men när de sålts slut ville man inte ge ut dem på nytt. Thales övertog titlarna och har vid det här laget gett ut dem i flera upplagor. De säljer fortfarande mycket bra.

Vid Thales tioårsjubileum hade en egen utgivning på ett 50-tal titlar byggts upp, och förlaget hade dessutom ett 40-tal titlar i distribution. Förlaget kunde också glädja sig åt ett icke obetydligt överskott som kunde användas för fortsatt utgivning. Idag saluför vi omkring 200 boktitlar och ger ut två filosofiska tidskrifter. Vår ambition är fortfarande att försöka hålla i lager filosofiska böcker som vi tycker bör finnas tillgängliga, att översätta filosofisk litteratur till svenska, såväl klassisk som samtida, och att utgöra en möjlighet för inhemska filosofer att ge ut böcker på svenska.

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet