Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Nordenfelt, Lennart (red.)
Filosofi och medicin
Från Platon till Foucault
 
Inbunden | 263 sidor | Tryckår: 2012 
ISBN: 9789172350915
Pris: 160 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Filosofi och medicin tar upp den medicinska filosofins centrala frågeställningar som de behandlas av några framträdande läkare, filosofer och andra tänkare från antiken till idag. Hälsans och sjukdomens natur är särskilt i fokus hos Platon, Cicero, Galenos, Avicenna, Virchow, Canguilhem och Gadamer. Problem med sjukdomsdiagnostik och sjukdomsklassifikation är centrala hos Galenos, Avicenna, Sydenham, Cullen, Fleck och Canguilhem. Lidandets natur och lidandets plats i sjukdom och ohälsa diskuteras hos Nightingale, Canguilhem, Weil och Gadamer. Den kliniska medicinens, liksom vårdens, teori och me-tod, beaktas av alla berörda i boken vilka haft en direkt klinisk förankring. Reflexioner över omvårdnadens villkor och natur är särskilt framträdande hos Nightingale. Vetenskaplig metod i medicinen är i fokus hos Galenos, Sydenham, Locke, Cullen, Virchow, Canguilhem och Foucault. Medicinens ställning bland andra vetenskaper diskuteras i synnerhet av Virchow och Canguilhem. Foucault är den av teoretikerna som främst betonar samhällets inflytande på läkekonst och medicinsk vetenskap.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet