Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Singer, Peter
En värld
Globaliseringens etik
Översättning: Hans Dalén
 
mjukband | 206 sidor | Tryckår: 2003 
ISBN: 978-91-7235-034-2
ISBN10: 91-7235-034-2
Pris: 160 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
I sin nya bok tar Peter Singer upp moraliska frågor kring globalisering och söker ge ett sammanhängande svar på de utmaningar som vår planets förvandling till en värld ställer oss inför.
Den svenska utgåvan har ett nyskrivet förord av Singer om Irakkriget, USA och FN.
Exempel på några av de oundvikliga frågor som Singer ställer i sin bok är: Vilka skyldigheter har världens rika mot tredje världens innevånare? Är global marknadsekonomi bra för de fattiga? Kan militär intervention rättfärdigas av humanitära skäl?
Hans svar är praktiska och ofta provokativa. Han manar oss att fästa mindre vikt vid den traditionella nationalstaten som fokus för politiska beslut, och istället betrakta frågor från ett mer opartiskt – globalt – perspektiv. Singer diskuterar hur internationell rätt ska kunna förhindra brott mot de mänskliga rättigheterna, vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att man ska ingripa till deras försvar. Vårt beroende av andra människor och vår möjlighet att påverka andras livsvillkor varsomhelst på jorden på ett tidigare okänt sätt har på många sätt ställt vår etik på ända. Förvandlingen av vår planet till en värld ställer oss inför både skrämmande och spännande utmaningar.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet