Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Husserl, Edmund
De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin
Översättning: Jim Jakobsson
 
Inbunden | 320 sidor | Tryckår: 2020 
ISBN: 9789172351066
Pris: 220 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin är Edmund Husserls sista stora verk. Här väver han samman sin sedan länge etablerade filosofiska grundsyn med nya frågeställningar till en mäktig introduktion av fenomenologins särskilda perspektiv. Mot bakgrund av det sena 1930-talets irrationalistiska strömningar inom både filosofin och det politiska livet vill Husserl möta samtidens ”radikala livskris” och ”existentiella nöd”. En del av bakgrunden till förnuftets kris är att de västerländska vetenskaperna tappat kontakten med sina rötter i “livsvärlden” – den vardagliga verklighet inom vilken våra liv utspelar sig – och i stället kommit att framstå som en fristående teknisk verksamhet med syfte att behärska naturen. Husserl försöker visa hur fenomenologin kan grunda både livsvärlden och vetenskapen i vårt subjektiva liv. Särskilt viktiga är de analyser av intersubjektiviteten som ska förklara hur vi genom våra egna medvetanden förmår skapa en gemensam objektiv värld.

I Krisis, som verket ofta kallas, introducerar Husserl en rad nya teman som skulle komma att få stort inflytande på senare filosofer inom fenomenologi och existentialism, såsom livsvärlden, den levande kroppen, relationen mellan filosofi och psykologi, och inte minst frågan om filosofins förhållande till sin egen historia. Teorin om livsvärlden har även haft stor betydelse inom modern samhällsvetenskap.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet