Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Odelstad, Jan
Intresseavvägning
En beslutsfilosofisk studie med tillämpning på planering
 
Mjukband | 409 sidor | Tryckår: 2002 
ISBN: 978-91-7235-016-8
ISBN10: 91-7235-016-4
Pris: 50 Kr.
Lagerstatus: Tillfälligt slut
 
De teoretiska grunderna för intresseavvägningar har hittills varit föga utforskade. I denna bok framställs en metodologi för avvägning mellan allmänna och enskilda intressen inom ramen för byggnadslagstiftningen. Som grundval för denna metodologi utvecklas generella teorier om aggregering av aspekter, vilka kan tillämpas inom flera samhällsvetenskapliga områden.
Boken består av fyra delar. I del 1 studeras avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen vid tillämpning av plan- och bygglagen och en modell för denna typ av intresseavvägning utvecklas. I modellen analyseras intresseavvägningar i termer av sammanvägning (aggregering) av värdeaspekter. I del 2 görs en mer ingående undersökning av aspektbegreppet och dess relation till besläktade begrepp. Del 3 är ägnad åt ett detaljerat studium av aggregationsteorin. I denna del utvecklas en generell teori för aggregering tillämplig vid sammanvägning av värdeaspekter. I del 4 anknyter framställningen åter till de i del 1 behandlade problemen. Detta sker genom att aggregationsteorin från del 3 tillämpas på avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen vid planering och byggande.

Jan Odelstad är docent i teoretisk filosofi vid Uppsala Universitet och verksam vid avdelningen för datavetenskap vid Högskolan i Gävle.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet