Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Bauhn, Per (red)
Teorier om rättigheter
En antologi om mänskliga rättigheter
 
1:a Uppl. | Mjukband | 144 sidor | Tryckår: 1990 
ISBN: 978-91-87172-30-4
ISBN10: 91-87172-30-5
Pris: 110 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Innehåller utdrag ur två klassiska skrifter om mänskliga rättigheter av John Lock och Jean-Jacques Rousseau samt tre bidrag om detta tema av kända 1900talsfilosofer, Alan Gewirth, Ronald Dworkin och Robert Nozick. Rousseau är en socialistisk rättighetsteoretiker, medan Locke och Nozick, som betonar äganderättens betydelse, kan etiketteras som liberala rättighetsteoretiker. Gewirth och Dworkin söker förena de båda rättighetslinjerna genom att i sina grundläggande moralprinciper kombinera sådana värden som frihet och välbefinnande, värdighet och jämlikhet.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet