Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Willner, Jan
Kritisk granskning
Mönster för kritisk granskning i historisk och kunskapsteoretisk belysning
 
häftad | 177 sidor | Tryckår: 1986 
ISBN: 978-91-7146-346-3
ISBN10: 9171463461
Pris: 90 Kr.
Lagerstatus: Definitivt slut
 
I denna studie behandlas förmågan att granska kritiskt. Det är en förmåga som enligt läroplaner skall spridas genom skolväsedet. Föreställningen om den kritiska granskningens värde existerar emellertid utan att det finns någon klar bild av vad just denna kritiska förmåga innebär. Genom en analys av metodiska grepp i några kritiska traditioner konstrueras en samlande beskrivning av vad som sker i en kritisk granskning. De kritiska traditionerna utgörs ofta av anförda förebilder alltifrån sokratisk dialogkonst till moderna studier i argumentation. Analysen mynnar ut i en beskrivning av vilka slag av observationer som en kritisk granskare bör försöka göra. Den följs av en utredning om vilka slutsatser som följer ur specifika serier av de beskrivna observationerna. I och med detta behandlas frågan om vilken nytta den kritiska granskningen gör, när sanningshalten i informativa framställningar skall bedömas.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet