Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Marc-Wogau, Konrad m fl (red)
Filosofin genom tiderna 4
1900-talet före 1950
 
Andra upplagan | Inbunden | 541 sidor | Tryckår: 2010 
ISBN: 9789172350663
Pris: 225 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Det fjärde bandet av Filosofin genom tiderna finns nu i en andra, reviderad och utökad upplaga. För revisionen ansvarar Martin Gustafsson och Staffan Carlshamre. Texterna har sammanställts i fem avdelningar, var och en försedd med en inledande presentation. Volymen rymmer följande texter:

MOORE, RUSSELL OCH DEN TIDIGE WITTGENSTEIN
G. E. Moore: Ett försvar för sunda förnuftet
G. E. Moore: Begreppet inre värde
Bertrand Russell: Om denotation
Bertrand Russell: Logisk atomism
Ludwig Wittgenstein: Ur Tractatus logico-philosophicus

EMPIRISM OCH LOGIK
Otto Neurath: Protokollsatser
Rudolf Carnap: Ur Världens logiska uppbyggnad
Moritz Schlick: Filosofins vändning
Rudolf Carnap: Empirism, semantik och ontologi
C. L. Stevenson: Ur Etik och språk
Alfred Tarski: Det semantiska sanningsbegreppet
Kurt Gödel: Ur Om formellt oavgörbara satser
i Principia Mathematica och relaterade system

FENOMENOLOGI OCH KRITISK TEORI
Edmund Husserl: Ur Idéer
Jean-Paul Sartre: Ur Varat och intet
Simone de Beauvoir: Ur Det andra könet
Hannah Arendt: Arbete, tillverkning, handling
Max Horkheimer och Theodor W. Adorno: Ur Upplysningens dialektik

DEN SENARE WITTGENSTEIN OCH OXFORDKRETSEN
Ludwig Wittgenstein: Ur Filosofiska undersökningar
Gilbert Ryle: Ur Begreppet själ
J. L. Austin: Andras själsliv
G. E. M. Anscombe: Modern moralfilosofi

DEN LOGISKA EMPIRISMENS UTVECKLING OCH SJÄLVKRITIK EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET
W.V. Quine: Två av empirismens dogmer
Nelson Goodman: De kontrafaktiska villkorssatsernas problem
Wilfrid Sellars: Ur Empirismen och medvetandefilosofin
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet