Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Fricker, Miranda
Epistemisk orättvisa
Kunskap, makt och etik
Översättning: Carl-Fiiip Brück
 
Häftad | 255 sidor | Tryckår: 2018 
ISBN: 9789172351035
Pris: 140 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Miranda Fricker pekar ut två sorters orättvisa som kan drabba oss som kunskapssubjekt: vittnesorättvisa och hermeneutisk orättvisa. Båda formerna av orättvisa drabbar i första hand grupper som även i andra avseenden är missgynnade i samhället, såsom kvinnor och etniska minoriteter. Vittnesorättvisa handlar om att mina uppfattningar inte tas på det allvar som de är värda, vilket även kan skada min tilltro till mitt eget omdöme och på så sätt hindra mig från att veta saker jag annars skulle veta. Tolkningsorättvisa handlar om att de begrepp vi använder för att tolka vår erfarenhet systematiskt framhäver vissa saker och lägger andra i skugga.

Epistemisk orättvisa är en modern klassiker som genom att förena kunskapsteori och etik fördjupar vår förståelse av social makt och strukturellt förtryck.

Miranda Fricker är en brittisk filosof, med inriktning på moralfilosofi, social epistemologi och feministisk filosofi. Hon är för närvarande professor vid City University of New York (CUNY).
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet