Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Dummett, Michael
Metafysik och mening
Översättning: Fredrik Stjernberg
 
Inbunden | 208 sidor | Tryckår: 1995 
ISBN: 978-91-87172-70-0
ISBN10: 91-87172-70-4
Pris: 160 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 

Michael Dummett (född 1925) är även av sina motståndare vanligen erkänd som den mest betydelsefulla av Englands nu verksamma filosofer. Han var professor i Oxford 1979-92, men bröt tidigt med den s.k. Oxfordfilosofin. Hos Dummett är det själva begreppet mening som står i centrum (inte meningen hos vardagsspråkliga uttryck som hos Oxfordfilosofin). En grundtanke hos Dummett är att ett språks funktion bestäms av dess meningsteori; en teori som språkanvändarna normalt inte själva har formulerat explicit, men som filosofin har som uppgift att komma underfund med för att på så sätt förstå vad mening är för något. En annan grundtanke hos Dummett är att metafysiska tvister kan avgöras utifrån en sådan förståelse. Han har därvid starkt ifrågasatt den realistiska position som annars varit förhärskande inom den analytiska filosofin.

I volymen Metafysik och mening har sex kända texter av Dummett samlats. Den första består av förordet till hans bok The Logical Basis of Metaph

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet