Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Samtida filosofi

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Ahlenius, Henrik (red.): Vad är moraliskt rätt? Texter i normativ etik. Pris: 205 kr. Köp
En antologi med de senaste decenniernas viktigaste bidrag till den moralfilosofiska debatten kring normativa frågor.

Andersson, Jan och Furberg, Mats: Om världens gåta Pris: 105 kr. Köp
En inledning i filosofi

Andersson, Jan och Furberg, Mats: Språk och påverkan Pris: 135 kr. Köp
En introduktion till argumentationens semantik

Backström, Joel och Torrkulla, Göran (red): Moralfilosofiska essäer Pris: 175 kr. Köp
En antologi med utgångspunkt i Wittgensteins tänkande om etik.

Bergström, Lars: Döden, livet och verkligheten essäer. Pris: 135 kr. Köp

Bergström, Lars: Tankegångar Sexton kapitel om kunskap, moral och metafysik. Pris: 190 kr. Köp

Bergström, Lars: Varats dunkla skrymslen Pris: 150 kr. Köp

Berts, Kim-Erik och Solin, Kim: Matematiken och Wittgenstein En introduktion i matematikens filosofi. Pris: 180 kr. Köp

Birnbaum, Daniel och Wallenstein, Sven-Olov: Heideggers väg Pris: 110 kr. Köp

Brülde, Bengt: Kärlek och vänskap En filosofibok. Pris: 180 kr. Köp

Brülde, Bengt och Sandberg, Joakim: Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt och ekologiskt. Pris: 180 kr. Köp

Bucht, Gunnar: Pythagoras´ sträng Essäer kring musikens gränser. Pris: 125 kr. Köp

Carlson, Åsa (red.): Philosophical aspects on emotions Pris: 185 kr. Köp
Essays from the 6th symposium of the newwork Nordic Women in Philosophy

Cassirer, Ernst: Axel Hägerström En studie i samtida svensk filosofi. Pris: 145 kr. Köp

Crane, Tim: Medvetandets mekanik En filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation. Pris: 165 kr.

Danielsson, Sven: Filosofiska invändningar Sju kritiska uppsatser. Pris: 70 kr.

Danielsson, Sven: Filosofiska utredningar Pris: 65 kr. Köp

Davidson, Donald: Språk, tanke och handling Pris: 195 kr. Köp
En samling av Davidsons viktigaste uppsatser i språkfilosofi, medvetandefilosofi och handlingsteori.

Derrida, Jacques: Rösten och fenomenet Pris: 140 kr.

Derrida, Jacques: Husserl och geometrins ursprung Pris: 140 kr. Köp

Dummett, Michael: Metafysik och mening Pris: 160 kr. Köp

Entzenberg, Claes and Säätelä, Simo: Perspectives on Aesthetics, Art and Culture Essays in Honour of Lars-Olof Åhlberg. Pris: 300 kr. Köp

Evers, Kathinka: Plurality of Thought Pris: 145 kr. Köp

Forsberg, Niklas and Jansson, Susanne (editors): Making a Difference Rethinking Humanism and the Humanities. Pris: 200 kr. Köp

Fröström, Lars: Omdöme och proposition Pris: 105 kr. Köp

Furberg, Mats: Allting en trasa? En bok om livets mening. Pris: 110 kr. Köp

Furberg, Mats: Bara leva Filosofiska försök. Pris: 90 kr. Köp

Furberg, Mats: CaOx Språkanalytisk filosofi i Cambridge och Oxford. Pris: 200 kr. Köp

Furberg, Mats: Du Pris: 175 kr. Köp

Furberg, Mats: I stället för vetande? Pris: 155 kr. Köp

Furberg, Mats: Jesu barnbarn En väg till filosofin. Pris: 140 kr. Köp

Furberg, Mats: Flotte av säv Pris: 140 kr. Köp

Hacking, Ian: Social konstruktion av vad? Pris: 175 kr.
Hackings redan klassiska utredning av begreppet `social konstruktion´, i nytryck!

Halldén, Sören: The Strategy of Ignorance From Decision Logic To Evolutionary Epistemology. Pris: 155 kr. Köp

Halldén, Sören: The Step into Twilight Pris: 145 kr. Köp

Halldén, Sören: Humbugslandet Vägvisare i kulturlandskapet. Pris: 90 kr. Köp

Halldén, Sören: Den vildvuxna vardagspsykologin Pris: 95 kr. Köp

Halldén, Sören: Truth Strategy Simplified Pris: 145 kr. Köp

Halldén, Sören: Hur går det till inom vetenskapen? Pris: 145 kr.

Halldén, Sören: Intelligens – vad är det? Pris: 140 kr. Köp
Vad är intelligens? Är det något enhetligt eller finns det en rikedom av funktioner? I den här boken diskuteras en rad olika intellektuella egenskaper och den vanliga rangordningen mellan dem ifrågasätts.

Hansson, Sven Ove: Verktygslära för filosofer Pris: 160 kr. Köp
Handbok i att skriva uppsatser eller avhandlingar i filosofiska ämnen

Heberlein, Ann: Kränkningar och förlåtelse En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar. Pris: 155 kr.

Heidegger, Martin: Brev om humanismen Pris: 90 kr. Köp

Heidegger, Martin: Identitet och differens Pris: 90 kr. Köp

Heidegger, Martin: Metafysiken som varats historia Pris: 110 kr. Köp

Heidegger, Martin: Till tänkandets sak Pris: 120 kr. Köp

Helge Malmgren, Torgny Nordin och Christer Svennerlind (red.): Philosophy and Botany Essays on Ivar Segelberg. Pris: 285 kr. Köp

Henschen-Dahlquist, Ann-Mari: En Ingemar Hedenius bibliografi Pris: 120 kr. Köp

Hertzberg, Lars (red): Essäer om Wittgenstein Pris: 155 kr. Köp

Hochberg, Herbert: Complexes and Consciousness Pris: 195 kr. Köp

Honderich, Ted: Vilken är din frihet? Determinismens problem. Pris: 125 kr. Köp

Husserl, Edmund: De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin Pris: 220 kr. Köp

Johannesson, Karin: Gud för oss Om den non-metafysiska realismen och dess konsekvenser för religionsfilosofins uppgift och natur. Pris: 165 kr. Köp

Lloyd, Genevieve: Det manliga förnuftet Pris: 125 kr. Köp

Malcolm, Norman: Minnen av Wittgenstein Med en biografisk skiss av Georg Henrik von Wright. Pris: 140 kr. Köp

Malmgren, Helge: Förstå och förklara Pris: 70 kr.

Malmgren, Helge: Immediate Knowledge A Study in G. E. Moore´s Epistemology. Pris: 70 kr. Köp

Malmnäs, Per-Erik (red.): Hypermjuk beslutsteori och ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet. Pris: 110 kr. Köp
Ingår som nr 2 i serien "Filosofiska rapporter".

Marc-Wogau, Konrad m fl (red): Filosofin genom tiderna 5 Efter 1950. Pris: 225 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad m fl (red): Filosofin genom tiderna 4 1900-talet före 1950. Pris: 225 kr. Köp

Mellor, D. H. (red.): Kommunikationens vägar Pris: 160 kr. Köp
En antologi om olika former av kommunikation

Nordenfelt, Lennart: Causation Pris: 50 kr. Köp

Nordenfelt, Lennart: Konrad Marc-Wogau En livsresa från Moskva till Uppsala. Pris: 290 kr. Köp

Odelstad, Jan: Intresseavvägning En beslutsfilosofisk studie med tillämpning på planering. Pris: 50 kr.
Ingår som nr 1 i serien "Filosofiska rapporter".

Odenstedt, Anders: Konst och verklighet Sju föreläsningar i estetikens historia. Pris: 150 kr. Köp

Orlowski, Aleksander och Ruin, Hans (red): Fenomenologiska perspektiv Studier i Husserls och Heidggers filosofi. Pris: 165 kr. Köp

Persson, Ingmar: The Primacy of Perception Pris: 195 kr. Köp
Samtida filosofi

Persson, Johannes: Causal Facts Pris: 165 kr. Köp

Popper, Karl R: En intellektuell självbiografi Pris: 125 kr. Köp
Poppers personliga skildring av sin filosofiska och vetenskapliga utveckling.

Popper, Karl R.: Popper i urval Pris: 220 kr.

Rider, Sharon: Avoiding the Subject A critical inquiry into contemporary theories of subjectivity. Pris: 175 kr. Köp

Ryding, Erik: Statements and Exhortations Pris: 20 kr. Köp

Ryding, Erik: Jag och personlighet Filosofiska och halvfilosofiska uppsatser. Pris: 75 kr. Köp

Segelberg, Ivar: Three Essays in Phenomenology and Ontology Pris: 195 kr. Köp

Sen, Amartya: Kollektiva beslut och social välfärd Pris: 105 kr. Köp

Singer, Peter: En värld Globaliseringens etik. Pris: 160 kr. Köp
En bok om globaliseringens moraliska innebörd

Svensson, Gunnar: Wittgenstein om kunskap och visshet Pris: 135 kr. Köp

Trías, Eugenio: Att tänka det religiösa Pris: 160 kr. Köp
En betraktelse över den andliga verklighetens villkor i vår tid.

Tännsjö, Torbjörn: Göra barn En studie i reproduktionsteknik. Pris: 90 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Välja barn Om fosterdiagnostik och selektiv abort. Pris: 90 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Läget om krig, moral och världens framtid. Pris: 125 kr. Köp
Inför G W Bushs andra presidentperiod tar Tännsjö den moraliska temperaturen på tillståndet i världen.

Tännsjö, Torbjörn: Filosofisk tröst En bok om döden. Pris: 150 kr. Köp

Wedberg, Anders: Filosofins historia. Från Bolzano till Wittgenstein. Pris: 200 kr. Köp
Tredje bandet av Wedbergs filosofihistoria.

Welin, Stellan (red.): Att förstå världen Vetenskapsteoretiska essäer. Pris: 70 kr.

Wetterström, Thomas: Intention and Communication An Essay in the Phenomenology of Language. Pris: 50 kr. Köp

Willner, Jan: Kritisk granskning Mönster för kritisk granskning i historisk och kunskapsteoretisk belysning. Pris: 90 kr.

Winch, Peter: Samhällsvetenskapens idé Pris: 145 kr. Köp

Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus Pris: 125 kr.

Wittgenstein, Ludwig: Blå boken och Bruna boken Förberedande studier till . Pris: 160 kr.

Wittgenstein, Ludwig: Anmärkningar om färger Pris: 135 kr.

Wittgenstein, Ludwig: Om visshet Pris: 110 kr.
Wittgensteins inflytelserika kunskapsteoretiska arbete.

Wittgenstein, Ludwig: Särskilda anmärkningar Pris: 110 kr. Köp

Wittgenstein, Ludwig: Zettel Pris: 125 kr. Köp

Wittgenstein, Ludwig: Filosofiska undersökningar Pris: 205 kr. Köp

Wittgenstein, Ludwig: Filosofiska undersökningar Pris: 220 kr. Köp

Wollheim, Richard: Konsten och dess föremål Pris: 150 kr. Köp
en av den moderna estetikens klassiker

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet