Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Samtida filosofi

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Allting en trasa?, En bok om livets mening. Furberg, Mats. Pris: 110 kr. Köp

Anmärkningar om färger, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 135 kr.

Att förstå världen, Vetenskapsteoretiska essäer. Welin, Stellan (red.). Pris: 70 kr.

Att tänka det religiösa, Trías, Eugenio. Pris: 160 kr. Köp
En betraktelse över den andliga verklighetens villkor i vår tid.

Avoiding the Subject, A critical inquiry into contemporary theories of subjectivity. Rider, Sharon. Pris: 175 kr. Köp

Axel Hägerström, En studie i samtida svensk filosofi. Cassirer, Ernst. Pris: 145 kr. Köp

Bara leva, Filosofiska försök. Furberg, Mats. Pris: 90 kr. Köp

Blå boken och Bruna boken, Förberedande studier till . Wittgenstein, Ludwig. Pris: 160 kr.

Brev om humanismen, Heidegger, Martin. Pris: 90 kr. Köp

CaOx, Språkanalytisk filosofi i Cambridge och Oxford. Furberg, Mats. Pris: 200 kr. Köp

Causal Facts, Persson, Johannes. Pris: 165 kr. Köp

Causation, Nordenfelt, Lennart. Pris: 50 kr. Köp

Complexes and Consciousness, Hochberg, Herbert. Pris: 195 kr. Köp

De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin, Husserl, Edmund. Pris: 220 kr. Köp

Den vildvuxna vardagspsykologin, Halldén, Sören. Pris: 95 kr. Köp

Det manliga förnuftet, Lloyd, Genevieve. Pris: 125 kr. Köp

Du, Furberg, Mats. Pris: 175 kr. Köp

Döden, livet och verkligheten, essäer. Bergström, Lars. Pris: 135 kr. Köp

En Ingemar Hedenius bibliografi, Henschen-Dahlquist, Ann-Mari. Pris: 120 kr. Köp

En intellektuell självbiografi, Popper, Karl R. Pris: 125 kr. Köp
Poppers personliga skildring av sin filosofiska och vetenskapliga utveckling.

En värld, Globaliseringens etik. Singer, Peter. Pris: 160 kr. Köp
En bok om globaliseringens moraliska innebörd

Essäer om Wittgenstein, Hertzberg, Lars (red). Pris: 155 kr. Köp

Fenomenologiska perspektiv, Studier i Husserls och Heidggers filosofi. Orlowski, Aleksander och Ruin, Hans (red). Pris: 165 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 4, 1900-talet före 1950. Marc-Wogau, Konrad m fl (red). Pris: 225 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 5, Efter 1950. Marc-Wogau, Konrad m fl (red). Pris: 225 kr. Köp

Filosofins historia. Från Bolzano till Wittgenstein., Wedberg, Anders. Pris: 200 kr. Köp
Tredje bandet av Wedbergs filosofihistoria.

Filosofisk tröst, En bok om döden. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 150 kr. Köp

Filosofiska invändningar, Sju kritiska uppsatser. Danielsson, Sven. Pris: 70 kr.

Filosofiska undersökningar, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 205 kr. Köp

Filosofiska undersökningar, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 220 kr. Köp

Filosofiska utredningar, Danielsson, Sven. Pris: 65 kr. Köp

Flotte av säv, Furberg, Mats. Pris: 140 kr. Köp

Förstå och förklara, Malmgren, Helge. Pris: 70 kr.

Gud för oss, Om den non-metafysiska realismen och dess konsekvenser för religionsfilosofins uppgift och natur. Johannesson, Karin. Pris: 165 kr. Köp

Göra barn, En studie i reproduktionsteknik. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 90 kr. Köp

Heideggers väg, Birnbaum, Daniel och Wallenstein, Sven-Olov. Pris: 110 kr. Köp

Humbugslandet, Vägvisare i kulturlandskapet. Halldén, Sören. Pris: 90 kr. Köp

Hur bör vi handla?, Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt och ekologiskt. Brülde, Bengt och Sandberg, Joakim. Pris: 180 kr. Köp

Hur går det till inom vetenskapen?, Halldén, Sören. Pris: 145 kr.

Husserl och geometrins ursprung, Derrida, Jacques. Pris: 140 kr. Köp

Hypermjuk beslutsteori, och ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet. Malmnäs, Per-Erik (red.). Pris: 110 kr. Köp
Ingår som nr 2 i serien "Filosofiska rapporter".

I stället för vetande?, Furberg, Mats. Pris: 155 kr. Köp

Identitet och differens, Heidegger, Martin. Pris: 90 kr. Köp

Immediate Knowledge, A Study in G. E. Moore´s Epistemology. Malmgren, Helge. Pris: 70 kr. Köp

Intelligens – vad är det?, Halldén, Sören. Pris: 140 kr. Köp
Vad är intelligens? Är det något enhetligt eller finns det en rikedom av funktioner? I den här boken diskuteras en rad olika intellektuella egenskaper och den vanliga rangordningen mellan dem ifrågasätts.

Intention and Communication, An Essay in the Phenomenology of Language. Wetterström, Thomas. Pris: 50 kr. Köp

Intresseavvägning, En beslutsfilosofisk studie med tillämpning på planering. Odelstad, Jan. Pris: 50 kr.
Ingår som nr 1 i serien "Filosofiska rapporter".

Jag och personlighet, Filosofiska och halvfilosofiska uppsatser. Ryding, Erik. Pris: 75 kr. Köp

Jesu barnbarn, En väg till filosofin. Furberg, Mats. Pris: 140 kr. Köp

Kollektiva beslut och social välfärd, Sen, Amartya. Pris: 105 kr. Köp

Kommunikationens vägar, Mellor, D. H. (red.). Pris: 160 kr. Köp
En antologi om olika former av kommunikation

Konrad Marc-Wogau, En livsresa från Moskva till Uppsala. Nordenfelt, Lennart. Pris: 290 kr. Köp

Konst och verklighet, Sju föreläsningar i estetikens historia. Odenstedt, Anders. Pris: 150 kr. Köp

Konsten och dess föremål, Wollheim, Richard. Pris: 150 kr. Köp
en av den moderna estetikens klassiker

Kritisk granskning, Mönster för kritisk granskning i historisk och kunskapsteoretisk belysning. Willner, Jan. Pris: 90 kr.

Kränkningar och förlåtelse, En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar. Heberlein, Ann. Pris: 155 kr.

Kärlek och vänskap, En filosofibok. Brülde, Bengt. Pris: 180 kr. Köp

Läget, om krig, moral och världens framtid. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 125 kr. Köp
Inför G W Bushs andra presidentperiod tar Tännsjö den moraliska temperaturen på tillståndet i världen.

Making a Difference, Rethinking Humanism and the Humanities. Forsberg, Niklas and Jansson, Susanne (editors). Pris: 200 kr. Köp

Matematiken och Wittgenstein, En introduktion i matematikens filosofi. Berts, Kim-Erik och Solin, Kim. Pris: 180 kr. Köp

Medvetandets mekanik, En filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation. Crane, Tim. Pris: 165 kr.

Metafysik och mening, Dummett, Michael. Pris: 160 kr. Köp

Metafysiken som varats historia, Heidegger, Martin. Pris: 110 kr. Köp

Minnen av Wittgenstein, Med en biografisk skiss av Georg Henrik von Wright. Malcolm, Norman. Pris: 140 kr. Köp

Moralfilosofiska essäer, Backström, Joel och Torrkulla, Göran (red). Pris: 175 kr. Köp
En antologi med utgångspunkt i Wittgensteins tänkande om etik.

Om visshet, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 110 kr.
Wittgensteins inflytelserika kunskapsteoretiska arbete.

Om världens gåta, Andersson, Jan och Furberg, Mats. Pris: 105 kr. Köp
En inledning i filosofi

Omdöme och proposition, Fröström, Lars. Pris: 105 kr. Köp

Perspectives on Aesthetics, Art and Culture, Essays in Honour of Lars-Olof Åhlberg. Entzenberg, Claes and Säätelä, Simo. Pris: 300 kr. Köp

Philosophical aspects on emotions, Carlson, Åsa (red.). Pris: 185 kr. Köp
Essays from the 6th symposium of the newwork Nordic Women in Philosophy

Philosophy and Botany, Essays on Ivar Segelberg. Helge Malmgren, Torgny Nordin och Christer Svennerlind (red.). Pris: 285 kr. Köp

Plurality of Thought, Evers, Kathinka. Pris: 145 kr. Köp

Popper i urval, Popper, Karl R.. Pris: 220 kr.

Pythagoras´ sträng, Essäer kring musikens gränser. Bucht, Gunnar. Pris: 125 kr. Köp

Rösten och fenomenet, Derrida, Jacques. Pris: 140 kr.

Samhällsvetenskapens idé, Winch, Peter. Pris: 145 kr. Köp

Social konstruktion av vad?, Hacking, Ian. Pris: 175 kr.
Hackings redan klassiska utredning av begreppet `social konstruktion´, i nytryck!

Språk och påverkan, Andersson, Jan och Furberg, Mats. Pris: 135 kr. Köp
En introduktion till argumentationens semantik

Språk, tanke och handling, Davidson, Donald. Pris: 195 kr. Köp
En samling av Davidsons viktigaste uppsatser i språkfilosofi, medvetandefilosofi och handlingsteori.

Statements and Exhortations, Ryding, Erik. Pris: 20 kr. Köp

Särskilda anmärkningar, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 110 kr. Köp

Tankegångar, Sexton kapitel om kunskap, moral och metafysik. Bergström, Lars. Pris: 190 kr. Köp

The Primacy of Perception, Persson, Ingmar. Pris: 195 kr. Köp
Samtida filosofi

The Step into Twilight, Halldén, Sören. Pris: 145 kr. Köp

The Strategy of Ignorance, From Decision Logic To Evolutionary Epistemology. Halldén, Sören. Pris: 155 kr. Köp

Three Essays in Phenomenology and Ontology, Segelberg, Ivar. Pris: 195 kr. Köp

Till tänkandets sak, Heidegger, Martin. Pris: 120 kr. Köp

Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 125 kr.

Truth Strategy Simplified, Halldén, Sören. Pris: 145 kr. Köp

Vad är moraliskt rätt?, Texter i normativ etik. Ahlenius, Henrik (red.). Pris: 205 kr. Köp
En antologi med de senaste decenniernas viktigaste bidrag till den moralfilosofiska debatten kring normativa frågor.

Varats dunkla skrymslen, Bergström, Lars. Pris: 150 kr. Köp

Verktygslära för filosofer, Hansson, Sven Ove. Pris: 160 kr. Köp
Handbok i att skriva uppsatser eller avhandlingar i filosofiska ämnen

Vilken är din frihet?, Determinismens problem. Honderich, Ted. Pris: 125 kr. Köp

Välja barn, Om fosterdiagnostik och selektiv abort. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 90 kr. Köp

Wittgenstein om kunskap och visshet, Svensson, Gunnar. Pris: 135 kr. Köp

Zettel, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 125 kr. Köp

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet