Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Samhällsfilosofi

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Bauhn, Per (red): Teorier om rättigheter En antologi om mänskliga rättigheter. Pris: 110 kr. Köp

Bengt Brülde och Göran Duus-Otterström: Klimatetik Rättvisa, politik och individens ansvar. Pris: 200 kr. Köp

Brülde, Bengt: Lyckans och lidandets etik Pris: 155 kr. Köp

Brülde, Bengt och Sandberg, Joakim: Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt och ekologiskt. Pris: 180 kr. Köp

Ericsson, Lars O. m.fl. (red.): Justice - Social and Global Pris: 45 kr. Köp

Granqvist, Roland: Effektivitet i ekonomisk analys Paretokriteriet – tolkningar, försvar och kritik. Pris: 140 kr. Köp

Hacking, Ian: Social konstruktion av vad? Pris: 175 kr.
Hackings redan klassiska utredning av begreppet `social konstruktion´, i nytryck!

Halldén, Sören: Hur går det till inom vetenskapen? Pris: 145 kr.

Halldenius, Lena: Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar Pris: 140 kr. Köp

Honderich, Ted: Vilken är din frihet? Determinismens problem. Pris: 125 kr. Köp

Kelsen, Hans: Den rena rättsläran Pris: 215 kr. Köp
Klassisk analys av vad som utmärker ett rättssystem.

Liedman, Sven-Eric – Tännsjö, Torbjörn – Westerståhl, Dag (red.): Den svårfångade relativismen En uppslagsbok. Pris: 140 kr. Köp

Månsson, Tomas: Olydnad: Civil olydnad som demokratiskt problem Pris: 155 kr. Köp

Nykänen, Pia: Värdegrund, demokrati och tolerans Om skolans forstran i ett mångkulturellt samhälle. Pris: 160 kr. Köp

Odelstad, Jan: Intresseavvägning En beslutsfilosofisk studie med tillämpning på planering. Pris: 50 kr.
Ingår som nr 1 i serien "Filosofiska rapporter".

Popper, Karl R: En intellektuell självbiografi Pris: 125 kr. Köp
Poppers personliga skildring av sin filosofiska och vetenskapliga utveckling.

Popper, Karl R.: Popper i urval Pris: 220 kr.

Puterman, Zalma: Den historiska materialismen med individen som utgångspunkt och mål Pris: 120 kr.

Salwén, Håkan: Miljöetik En introduktion. Pris: 170 kr. Köp

Sen, Amartya: Kollektiva beslut och social välfärd Pris: 105 kr. Köp

Singer, Peter: En värld Globaliseringens etik. Pris: 160 kr. Köp
En bok om globaliseringens moraliska innebörd

Strömholm, Stig och Frändberg, Åke (red): Rättsteoretiska klassiker Pris: 160 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Läget om krig, moral och världens framtid. Pris: 125 kr. Köp
Inför G W Bushs andra presidentperiod tar Tännsjö den moraliska temperaturen på tillståndet i världen.

Tännsjö, Torbjörn: Konservatism Pris: 50 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Fatta! En upplysningsskrift. Pris: 140 kr. Köp
En bok om vår förmåga att förstå och utföra onda handlingar, och om hur vi bör forma samhället så att vi kan undvika att göra ont.

Winch, Peter: Samhällsvetenskapens idé Pris: 145 kr. Köp

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet