Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Filosofins historia

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Adamson, Peter: Filosofi i den islamiska världen En filosofihistoria utan luckor. Pris: 300 kr. Köp

Adamson, Peter: Filosofi i den klassiska världen Filosofihistoria utan luckor. Pris: 290 kr. Köp

Adamson, Peter: Filosofi i den hellenistiska och romerska världen Filosofihistoria utan luckor. Pris: 290 kr. Köp

Aristoteles: Fysik Pris: 250 kr. Köp

Birnbaum, Daniel och Wallenstein, Sven-Olov: Heideggers väg Pris: 110 kr. Köp

Callergård, Robert (red.): Förnuft, känsla och moral Perspektiv på David Hume. Pris: 190 kr. Köp
Nyskrivna texter om olika aspekter på David Humes filosofi, med anledning av 300-års minnet av hans födelse.

Cassirer, Ernst: Axel Hägerström En studie i samtida svensk filosofi. Pris: 145 kr. Köp

Enkvist, Inger: Spanska tänkare under 1900-talet En introduktion. Pris: 140 kr. Köp
Skildrar fem av 1900-talets mest kända spanska tänkare.

Furberg, Mats: CaOx Språkanalytisk filosofi i Cambridge och Oxford. Pris: 200 kr. Köp

Halldenius, Lena: Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar Pris: 140 kr. Köp

Hansson, Anders: Tre slags etiska teorier Aristoteles, Kant och Sidgwick om vad vi har skäl att göra.. Pris: 180 kr. Köp

Hegel, G. W. F. : Andens fenomenologi Pris: 220 kr. Köp
Hegels genombrottsverk från 1807.

Hjertström Lappalainen, Jonna: Den enskilde En studie av trons profana möjlighet i Sören Kierkegaards tidiga författarskap. Pris: 155 kr. Köp

Höffe, Otfried: Immanuel Kant Pris: 180 kr. Köp
En introduktion till Kants filosofi - en klar framställning av hans filosofiska utveckling och bedtydelse.

Höijer, Benjamin: Konst och filosofi De latinska skrifterna. Pris: 180 kr. Köp

Höijer, Benjamin: Avhandling om den filosofiska konstruktionen Pris: 180 kr. Köp

Kenny, Anthony: Västerlandets filosofi Pris: 250 kr. Köp

Lagerlund, Henrik: Den svenska filosofins historia Pris: 160 kr. Köp

Lagerlund, Henrik (red): Svensk filosofi från Rydelius till Hedenius Texter från tre århundraden. Pris: 185 kr. Köp

Lloyd, Genevieve: Det manliga förnuftet Pris: 125 kr. Köp

Malmgren, Helge: Immediate Knowledge A Study in G. E. Moore´s Epistemology. Pris: 70 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad (red): Filosofin genom tiderna 1 Antiken Medeltiden Renässansen. Pris: 200 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad (red): Filosofin genom tiderna 2 1600-talet 1700-talet. Pris: 195 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad (red): Filosofin genom tiderna 3 1800-talet. Pris: 180 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad m fl (red): Filosofin genom tiderna 5 Efter 1950. Pris: 225 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad m fl (red): Filosofin genom tiderna 4 1900-talet före 1950. Pris: 225 kr. Köp

Nordenfelt, Lennart: Konrad Marc-Wogau En livsresa från Moskva till Uppsala. Pris: 290 kr. Köp

Nordenfelt, Lennart (red.): Filosofi och medicin Från Platon till Foucault. Pris: 160 kr. Köp
Filosofi och medicin samlar och presenterar inträngande och överskådligt ett antal historiska gestalter som givit viktiga bidrag till medicinens filosofi, från Platon till Foucault.

Odenstedt, Anders: Konst och verklighet Sju föreläsningar i estetikens historia. Pris: 150 kr. Köp

Orlowski, Aleksander och Ruin, Hans (red): Fenomenologiska perspektiv Studier i Husserls och Heidggers filosofi. Pris: 165 kr. Köp

Popper, Karl R: En intellektuell självbiografi Pris: 125 kr. Köp
Poppers personliga skildring av sin filosofiska och vetenskapliga utveckling.

Sara Danius, Cecilia Sjöholm och Sven-Olov Wallenstein: Aisthesis Estetikens historia del 1. Pris: 250 kr. Köp

Strömholm, Stig och Frändberg, Åke (red): Rättsteoretiska klassiker Pris: 160 kr. Köp

Svensson, Gunnar: Wittgenstein om kunskap och visshet Pris: 135 kr. Köp

Ulfstedt, Hans-Jörgen: Existens och omdömesakt En Brentanostudie. Pris: 55 kr. Köp

Wedberg, Anders: Filosofins historia Antiken och medeltiden. Pris: 160 kr. Köp
En framställning av den västerländska filosofins historia från den äldsta grekiska naturlfilosofin till medeltidens förebådande av den nyare tiden.

Wedberg, Anders: Filosofins historia Nyare tiden till romantiken. Pris: 165 kr. Köp
Skildrar huvudriktningar inom den nyare tidens filosofi såsom rationalismen, empirismen och Kants förnuftkritik. Marx socialism och dialektiska materialism behandlas i ett appendix.

Wedberg, Anders: Filosofins historia. Från Bolzano till Wittgenstein. Pris: 200 kr. Köp
Tredje bandet av Wedbergs filosofihistoria.

Wetterström, Thomas: Intention and Communication An Essay in the Phenomenology of Language. Pris: 50 kr. Köp

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet