Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Filosofins historia

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Aisthesis, Estetikens historia del 1. Sara Danius, Cecilia Sjöholm och Sven-Olov Wallenstein. Pris: 250 kr. Köp

Andens fenomenologi, Hegel, G. W. F. . Pris: 220 kr. Köp
Hegels genombrottsverk från 1807.

Avhandling om den filosofiska konstruktionen, Höijer, Benjamin. Pris: 180 kr. Köp

Axel Hägerström, En studie i samtida svensk filosofi. Cassirer, Ernst. Pris: 145 kr. Köp

CaOx, Språkanalytisk filosofi i Cambridge och Oxford. Furberg, Mats. Pris: 200 kr. Köp

Den enskilde, En studie av trons profana möjlighet i Sören Kierkegaards tidiga författarskap. Hjertström Lappalainen, Jonna. Pris: 155 kr. Köp

Den svenska filosofins historia, Lagerlund, Henrik. Pris: 160 kr. Köp

Det manliga förnuftet, Lloyd, Genevieve. Pris: 125 kr. Köp

En intellektuell självbiografi, Popper, Karl R. Pris: 125 kr. Köp
Poppers personliga skildring av sin filosofiska och vetenskapliga utveckling.

Existens och omdömesakt, En Brentanostudie. Ulfstedt, Hans-Jörgen. Pris: 55 kr. Köp

Fenomenologiska perspektiv, Studier i Husserls och Heidggers filosofi. Orlowski, Aleksander och Ruin, Hans (red). Pris: 165 kr. Köp

Filosofi i den hellenistiska och romerska världen, Filosofihistoria utan luckor. Adamson, Peter. Pris: 290 kr. Köp

Filosofi i den islamiska världen, En filosofihistoria utan luckor. Adamson, Peter. Pris: 300 kr. Köp

Filosofi i den klassiska världen, Filosofihistoria utan luckor. Adamson, Peter. Pris: 290 kr. Köp

Filosofi och medicin, Från Platon till Foucault. Nordenfelt, Lennart (red.). Pris: 160 kr. Köp
Filosofi och medicin samlar och presenterar inträngande och överskådligt ett antal historiska gestalter som givit viktiga bidrag till medicinens filosofi, från Platon till Foucault.

Filosofin genom tiderna 1, Antiken Medeltiden Renässansen. Marc-Wogau, Konrad (red). Pris: 200 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 2, 1600-talet 1700-talet. Marc-Wogau, Konrad (red). Pris: 195 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 3, 1800-talet. Marc-Wogau, Konrad (red). Pris: 180 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 4, 1900-talet före 1950. Marc-Wogau, Konrad m fl (red). Pris: 225 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 5, Efter 1950. Marc-Wogau, Konrad m fl (red). Pris: 225 kr. Köp

Filosofins historia, Antiken och medeltiden. Wedberg, Anders. Pris: 160 kr. Köp
En framställning av den västerländska filosofins historia från den äldsta grekiska naturlfilosofin till medeltidens förebådande av den nyare tiden.

Filosofins historia, Nyare tiden till romantiken. Wedberg, Anders. Pris: 165 kr. Köp
Skildrar huvudriktningar inom den nyare tidens filosofi såsom rationalismen, empirismen och Kants förnuftkritik. Marx socialism och dialektiska materialism behandlas i ett appendix.

Filosofins historia. Från Bolzano till Wittgenstein., Wedberg, Anders. Pris: 200 kr. Köp
Tredje bandet av Wedbergs filosofihistoria.

Fysik, Aristoteles. Pris: 250 kr. Köp

Förnuft, känsla och moral, Perspektiv på David Hume. Callergård, Robert (red.). Pris: 190 kr. Köp
Nyskrivna texter om olika aspekter på David Humes filosofi, med anledning av 300-års minnet av hans födelse.

Heideggers väg, Birnbaum, Daniel och Wallenstein, Sven-Olov. Pris: 110 kr. Köp

Immanuel Kant, Höffe, Otfried. Pris: 180 kr. Köp
En introduktion till Kants filosofi - en klar framställning av hans filosofiska utveckling och bedtydelse.

Immediate Knowledge, A Study in G. E. Moore´s Epistemology. Malmgren, Helge. Pris: 70 kr. Köp

Intention and Communication, An Essay in the Phenomenology of Language. Wetterström, Thomas. Pris: 50 kr. Köp

Konrad Marc-Wogau, En livsresa från Moskva till Uppsala. Nordenfelt, Lennart. Pris: 290 kr. Köp

Konst och filosofi, De latinska skrifterna. Höijer, Benjamin. Pris: 180 kr. Köp

Konst och verklighet, Sju föreläsningar i estetikens historia. Odenstedt, Anders. Pris: 150 kr. Köp

Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar, Halldenius, Lena. Pris: 140 kr. Köp

Rättsteoretiska klassiker, Strömholm, Stig och Frändberg, Åke (red). Pris: 160 kr. Köp

Spanska tänkare under 1900-talet, En introduktion. Enkvist, Inger. Pris: 140 kr. Köp
Skildrar fem av 1900-talets mest kända spanska tänkare.

Svensk filosofi från Rydelius till Hedenius, Texter från tre århundraden. Lagerlund, Henrik (red). Pris: 185 kr. Köp

Tre slags etiska teorier, Aristoteles, Kant och Sidgwick om vad vi har skäl att göra.. Hansson, Anders. Pris: 180 kr. Köp

Västerlandets filosofi, Kenny, Anthony. Pris: 250 kr. Köp

Wittgenstein om kunskap och visshet, Svensson, Gunnar. Pris: 135 kr. Köp

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet