Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vetenskapsteori

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Cassel, Filip: On Incompatibility in and between Scientific Research Programmes Pris: 80 kr. Köp

Furberg, Mats: Verstehen och förstå Pris: 55 kr.

Føllesdal, Dagfinn m fl: Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi Pris: 200 kr. Köp

Hacking, Ian: Social konstruktion av vad? Pris: 175 kr.
Hackings redan klassiska utredning av begreppet `social konstruktion´, i nytryck!

Halldén, Sören: The Strategy of Ignorance From Decision Logic To Evolutionary Epistemology. Pris: 155 kr. Köp

Hansen, Kaj Børge: Logical Physics Quantum Reality Theory. Pris: 165 kr. Köp

Hansson, Sven Ove: Verktygslära för filosofer Pris: 160 kr. Köp
Handbok i att skriva uppsatser eller avhandlingar i filosofiska ämnen

Johansson, Lars-Göran: Introduktion till vetenskapsteorin Pris: 165 kr.
En bred införing i vetenskapsteori som knyter an till många vetenskaper.

Johansson, Lars-Göran: Att förstå kvantmekaniken En hjälp för fysikstudenter. Pris: 90 kr. Köp

Kuhn, Thomas S: De vetenskapliga revolutionernas struktur Pris: 155 kr.
En bok om revolutioner i vetenskapen som själv innebar en revolution i vetenskapsfilosofin och vetenskapshistorien

Kuhn, Thomas S.: Vetenskapliga revolutioners struktur Pris: 180 kr. Köp

Lakatos, Imre: Bevis och motbevis - matematiska upptäckters logik Pris: 145 kr.

Liedman, Sven-Eric – Tännsjö, Torbjörn – Westerståhl, Dag (red.): Den svårfångade relativismen En uppslagsbok. Pris: 140 kr. Köp

Malmgren, Helge: Förstå och förklara Pris: 70 kr.

Molander, Bengt: Vetenskapsfilosofi Pris: 135 kr. Köp

Nilsson, Lennart: Förklaringar inom psykoanalysen Pris: 50 kr. Köp

Nordenfelt, Lennart (red.): Filosofi och medicin Från Platon till Foucault. Pris: 160 kr. Köp
Filosofi och medicin samlar och presenterar inträngande och överskådligt ett antal historiska gestalter som givit viktiga bidrag till medicinens filosofi, från Platon till Foucault.

Persson, Johannes: Causal Facts Pris: 165 kr. Köp

Popper, Karl R: En intellektuell självbiografi Pris: 125 kr. Köp
Poppers personliga skildring av sin filosofiska och vetenskapliga utveckling.

Popper, Karl R.: Popper i urval Pris: 220 kr.

Salwén, Håkan: Forskningsetik för humaniora Pris: 100 kr. Köp

Schaffar, Birgit (red): Filosofins didaktik Filosofiska betraktelser om att lära sig tänka. Pris: 180 kr. Köp
14 artiklar om filosofins didaktik av huvudsakligen finlandssvenska filosofer.

Törnebohm, Håkan: Studier i kunskapsutveckling Pris: 80 kr. Köp

Welin, Stellan (red.): Att förstå världen Vetenskapsteoretiska essäer. Pris: 70 kr.

Winch, Peter: Samhällsvetenskapens idé Pris: 145 kr. Köp

Öktem, Alp: Formation of Scientific Problems Towards a Critical Theory of Scientific Beliefs. Pris: 185 kr. Köp
Volym 7 i serien Philosophical Studies

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet