Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vetenskapsteori

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, Føllesdal, Dagfinn m fl. Pris: 200 kr. Köp

Att förstå kvantmekaniken, En hjälp för fysikstudenter. Johansson, Lars-Göran. Pris: 90 kr. Köp

Att förstå världen, Vetenskapsteoretiska essäer. Welin, Stellan (red.). Pris: 70 kr.

Bevis och motbevis - matematiska upptäckters logik, Lakatos, Imre. Pris: 145 kr.

Causal Facts, Persson, Johannes. Pris: 165 kr. Köp

De vetenskapliga revolutionernas struktur, Kuhn, Thomas S. Pris: 155 kr.
En bok om revolutioner i vetenskapen som själv innebar en revolution i vetenskapsfilosofin och vetenskapshistorien

Den svårfångade relativismen, En uppslagsbok. Liedman, Sven-Eric – Tännsjö, Torbjörn – Westerståhl, Dag (red.). Pris: 140 kr. Köp

En intellektuell självbiografi, Popper, Karl R. Pris: 125 kr. Köp
Poppers personliga skildring av sin filosofiska och vetenskapliga utveckling.

Filosofi och medicin, Från Platon till Foucault. Nordenfelt, Lennart (red.). Pris: 160 kr. Köp
Filosofi och medicin samlar och presenterar inträngande och överskådligt ett antal historiska gestalter som givit viktiga bidrag till medicinens filosofi, från Platon till Foucault.

Filosofins didaktik, Filosofiska betraktelser om att lära sig tänka. Schaffar, Birgit (red). Pris: 180 kr. Köp
14 artiklar om filosofins didaktik av huvudsakligen finlandssvenska filosofer.

Formation of Scientific Problems, Towards a Critical Theory of Scientific Beliefs. Öktem, Alp. Pris: 185 kr. Köp
Volym 7 i serien Philosophical Studies

Forskningsetik för humaniora, Salwén, Håkan. Pris: 100 kr. Köp

Förklaringar inom psykoanalysen, Nilsson, Lennart. Pris: 50 kr. Köp

Förstå och förklara, Malmgren, Helge. Pris: 70 kr.

Introduktion till vetenskapsteorin, Johansson, Lars-Göran. Pris: 165 kr.
En bred införing i vetenskapsteori som knyter an till många vetenskaper.

Logical Physics, Quantum Reality Theory. Hansen, Kaj Børge. Pris: 165 kr. Köp

On Incompatibility in and between Scientific Research Programmes, Cassel, Filip. Pris: 80 kr. Köp

Popper i urval, Popper, Karl R.. Pris: 220 kr.

Samhällsvetenskapens idé, Winch, Peter. Pris: 145 kr. Köp

Social konstruktion av vad?, Hacking, Ian. Pris: 175 kr.
Hackings redan klassiska utredning av begreppet `social konstruktion´, i nytryck!

Studier i kunskapsutveckling, Törnebohm, Håkan. Pris: 80 kr. Köp

The Strategy of Ignorance, From Decision Logic To Evolutionary Epistemology. Halldén, Sören. Pris: 155 kr. Köp

Verktygslära för filosofer, Hansson, Sven Ove. Pris: 160 kr. Köp
Handbok i att skriva uppsatser eller avhandlingar i filosofiska ämnen

Verstehen och förstå, Furberg, Mats. Pris: 55 kr.

Vetenskapliga revolutioners struktur, Kuhn, Thomas S.. Pris: 180 kr. Köp

Vetenskapsfilosofi, Molander, Bengt. Pris: 135 kr. Köp

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet