Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Etik och moralfilosofi

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Ahlenius, Henrik (red.): Vad är moraliskt rätt? Texter i normativ etik. Pris: 205 kr. Köp
En antologi med de senaste decenniernas viktigaste bidrag till den moralfilosofiska debatten kring normativa frågor.

Asp, Petter: Truman & the Fat Man En text om doktrinen om dubbel effekt. Pris: 140 kr. Köp

Backström, Joel och Torrkulla, Göran (red): Moralfilosofiska essäer Pris: 175 kr. Köp
En antologi med utgångspunkt i Wittgensteins tänkande om etik.

Bengt Brülde och Göran Duus-Otterström: Klimatetik Rättvisa, politik och individens ansvar. Pris: 200 kr. Köp

Bergström, Lars: Grundbok i värdeteori Pris: 120 kr. Köp

Bergström, Lars: Varats dunkla skrymslen Pris: 150 kr. Köp

Brülde, Bengt: Lyckans och lidandets etik Pris: 155 kr. Köp

Brülde, Bengt: Kärlek och vänskap En filosofibok. Pris: 180 kr. Köp

Brülde, Bengt och Sandberg, Joakim: Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt och ekologiskt. Pris: 180 kr. Köp

Cassirer, Ernst: Axel Hägerström En studie i samtida svensk filosofi. Pris: 145 kr. Köp

Ericsson, Lars O. m.fl. (red.): Justice - Social and Global Pris: 45 kr. Köp

Furberg, Mats: Du Pris: 175 kr. Köp

Halldén, Sören: A Socratic Approach to Morality Pris: 155 kr. Köp

Halldenius, Lena: Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar Pris: 140 kr. Köp

Hansson, Anders: Tre slags etiska teorier Aristoteles, Kant och Sidgwick om vad vi har skäl att göra.. Pris: 180 kr. Köp

Hare, R. M.: Moraliskt tänkande Dess nivåer, metod och syfte. Pris: 145 kr.

Heberlein, Ann: Kränkningar och förlåtelse En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar. Pris: 155 kr.

Hjertström Lappalainen, Jonna: Den enskilde En studie av trons profana möjlighet i Sören Kierkegaards tidiga författarskap. Pris: 155 kr. Köp

Honderich, Ted: Vilken är din frihet? Determinismens problem. Pris: 125 kr. Köp

Hume, David: Avhandling om den mänskliga naturen, bok 3 Om moralen. Pris: 165 kr. Köp
För första gången på svenska.

Kuhse, Helga: Kvinnor, sjuksköterskor och etik Pris: 175 kr. Köp

Malmgren, Helge: Medicinsk etik En socialfilosofisk analys. Pris: 140 kr. Köp

Månsson, Tomas: Olydnad: Civil olydnad som demokratiskt problem Pris: 155 kr. Köp

Nykänen, Pia: Värdegrund, demokrati och tolerans Om skolans forstran i ett mångkulturellt samhälle. Pris: 160 kr. Köp

Ohlsson, Ragnar: The Moral Import of Evil Pris: 40 kr. Köp

Salwén, Håkan: Miljöetik En introduktion. Pris: 170 kr. Köp

Salwén, Håkan: Forskningsetik för humaniora Pris: 100 kr. Köp

Singer, Peter: En värld Globaliseringens etik. Pris: 160 kr. Köp
En bok om globaliseringens moraliska innebörd

Singer, Peter: Praktisk etik - Andra upplagan Pris: 185 kr.
Nytryck januari 2002

Singer, Peter: Praktisk Etik – Tredje upplagan Pris: 200 kr. Köp

Spinoza, Baruch: Etiken Pris: 180 kr. Köp

Strömholm, Stig och Frändberg, Åke (red): Rättsteoretiska klassiker Pris: 160 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Göra barn En studie i reproduktionsteknik. Pris: 90 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Välja barn Om fosterdiagnostik och selektiv abort. Pris: 90 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Animal Ethics A Crash Course. Pris: 90 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Manipulerat liv Från konception till obduktion. Pris: 140 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Vårdetik Pris: 155 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Läget om krig, moral och världens framtid. Pris: 125 kr. Köp
Inför G W Bushs andra presidentperiod tar Tännsjö den moraliska temperaturen på tillståndet i världen.

Tännsjö, Torbjörn: Grundbok i normativ etik Andra upplagan. Pris: 125 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Fatta! En upplysningsskrift. Pris: 140 kr. Köp
En bok om vår förmåga att förstå och utföra onda handlingar, och om hur vi bör forma samhället så att vi kan undvika att göra ont.

Tännsjö, Torbjörn: Filosofisk tröst En bok om döden. Pris: 150 kr. Köp

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet