Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Klassiska originalverk

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Aristoteles: De interpretatione/Om sofistiska vederläggningar Pris: 155 kr.

Aristoteles: Fysik Pris: 250 kr. Köp

Aristoteles: Första analytiken Översättning, inledning och kommentarer Per-Erik Malmnäs. Pris: 260 kr. Köp

Callergård, Robert (red.): Förnuft, känsla och moral Perspektiv på David Hume. Pris: 190 kr. Köp
Nyskrivna texter om olika aspekter på David Humes filosofi, med anledning av 300-års minnet av hans födelse.

Cassirer, Ernst: Axel Hägerström En studie i samtida svensk filosofi. Pris: 145 kr. Köp

Frege, Gottlob: Skrifter i urval Nio representativa uppsatser av Frege.. Pris: 160 kr. Köp

Frege, Gottlob: Aritmetikens grundvalar Pris: 125 kr. Köp
Freges populära programskrift

Hegel, G. W. F. : Andens fenomenologi Pris: 220 kr. Köp
Hegels genombrottsverk från 1807.

Heidegger, Martin: Brev om humanismen Pris: 90 kr. Köp

Heidegger, Martin: Identitet och differens Pris: 90 kr. Köp

Heidegger, Martin: Metafysiken som varats historia Pris: 110 kr. Köp

Heidegger, Martin: Till tänkandets sak Pris: 120 kr. Köp

Humboldt, Vilhelm von: Om språket Pris: 140 kr. Köp
Texter om språk och bildning.

Hume, David: Avhandling om den mänskliga naturen bok 1 Om förståndet. Pris: 175 kr. Köp
En nyöversättning av första delen av Humes största verk

Hume, David: Avhandling om den mänskliga naturen, bok 2 Om passionerna. Pris: 160 kr. Köp
För första gången på svenska.

Hume, David: Avhandling om den mänskliga naturen, bok 3 Om moralen. Pris: 165 kr. Köp
För första gången på svenska.

Husserl, Edmund: Logiska undersökningar 1 Prolegomena till den rena logiken. Pris: 185 kr. Köp

Husserl, Edmund: Logiska undersökningar 2 Undersökningar kring kunskapens fenomenologi i-iv. Pris: 200 kr. Köp

Husserl, Edmund: Logiska undersökningar 3 Undersökningar kring kunskapens fenomenologi och teori v–vi. Pris: 205 kr. Köp

Husserl, Edmund: Fenomenologin och filosofins kris Pris: 95 kr. Köp
En kortfattad introduktion till Husserls filosofi.

Husserl, Edmund: Logiska undersökningar, band 1–3 PAKET Pris: 500 kr. Köp

Husserl, Edmund: Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi Pris: 200 kr. Köp
En fenomenologins grundbok

Husserl, Edmund: De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin Pris: 220 kr. Köp

Höijer, Benjamin: Konst och filosofi De latinska skrifterna. Pris: 180 kr. Köp

Höijer, Benjamin: Avhandling om den filosofiska konstruktionen Pris: 180 kr. Köp

Kant, Immanuel: Prolegomena till varje framtida metafysik Pris: 140 kr. Köp
Inkörsporten till Kants filosofi för generationer av filosofer

Kant, Immanuel: Kritik av omdömeskraften Pris: 205 kr. Köp
Kants "tredje kritik" – behandlar särskilt estetiska och teleologiska omdömen

Kant, Immanuel: Kritik av det praktiska förnuftet Pris: 160 kr. Köp
Kants "andra kritik" - ett klassiskt verk i moralfilosofi

Kant, Immanuel: Kritik av det rena förnuftet Pris: 270 kr. Köp
Kants "första kritik" - hans genombrottsverk och magnum opus

Kelsen, Hans: Den rena rättsläran Pris: 215 kr. Köp
Klassisk analys av vad som utmärker ett rättssystem.

Kuhn, Thomas S: De vetenskapliga revolutionernas struktur Pris: 155 kr.
En bok om revolutioner i vetenskapen som själv innebar en revolution i vetenskapsfilosofin och vetenskapshistorien

Kuhn, Thomas S.: Vetenskapliga revolutioners struktur Pris: 180 kr. Köp

Lagerlund, Henrik (red): Svensk filosofi från Rydelius till Hedenius Texter från tre århundraden. Pris: 185 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad (red): Filosofin genom tiderna 1 Antiken Medeltiden Renässansen. Pris: 200 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad (red): Filosofin genom tiderna 2 1600-talet 1700-talet. Pris: 195 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad (red): Filosofin genom tiderna 3 1800-talet. Pris: 180 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad m fl (red): Filosofin genom tiderna 5 Efter 1950. Pris: 225 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad m fl (red): Filosofin genom tiderna 4 1900-talet före 1950. Pris: 225 kr. Köp

Popper, Karl R: En intellektuell självbiografi Pris: 125 kr. Köp
Poppers personliga skildring av sin filosofiska och vetenskapliga utveckling.

Spinoza, Baruch: Etiken Pris: 180 kr. Köp

Strömholm, Stig och Frändberg, Åke (red): Rättsteoretiska klassiker Pris: 160 kr. Köp

Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus Pris: 125 kr.

Wittgenstein, Ludwig: Blå boken och Bruna boken Förberedande studier till . Pris: 160 kr.

Wittgenstein, Ludwig: Anmärkningar om färger Pris: 135 kr.

Wittgenstein, Ludwig: Om visshet Pris: 110 kr.
Wittgensteins inflytelserika kunskapsteoretiska arbete.

Wittgenstein, Ludwig: Särskilda anmärkningar Pris: 110 kr. Köp

Wittgenstein, Ludwig: Zettel Pris: 125 kr. Köp

Wittgenstein, Ludwig: Filosofiska undersökningar Pris: 205 kr. Köp

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet