Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Klassiska originalverk

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Andens fenomenologi, Hegel, G. W. F. . Pris: 220 kr. Köp
Hegels genombrottsverk från 1807.

Anmärkningar om färger, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 135 kr.

Aritmetikens grundvalar, Frege, Gottlob. Pris: 125 kr. Köp
Freges populära programskrift

Avhandling om den filosofiska konstruktionen, Höijer, Benjamin. Pris: 180 kr. Köp

Avhandling om den mänskliga naturen bok 1, Om förståndet. Hume, David. Pris: 175 kr. Köp
En nyöversättning av första delen av Humes största verk

Avhandling om den mänskliga naturen, bok 2, Om passionerna. Hume, David. Pris: 160 kr. Köp
För första gången på svenska.

Avhandling om den mänskliga naturen, bok 3, Om moralen. Hume, David. Pris: 165 kr. Köp
För första gången på svenska.

Axel Hägerström, En studie i samtida svensk filosofi. Cassirer, Ernst. Pris: 145 kr. Köp

Blå boken och Bruna boken, Förberedande studier till . Wittgenstein, Ludwig. Pris: 160 kr.

Brev om humanismen, Heidegger, Martin. Pris: 90 kr. Köp

De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin, Husserl, Edmund. Pris: 220 kr. Köp

De interpretatione/Om sofistiska vederläggningar, Aristoteles. Pris: 155 kr.

De vetenskapliga revolutionernas struktur, Kuhn, Thomas S. Pris: 155 kr.
En bok om revolutioner i vetenskapen som själv innebar en revolution i vetenskapsfilosofin och vetenskapshistorien

Den rena rättsläran, Kelsen, Hans. Pris: 215 kr. Köp
Klassisk analys av vad som utmärker ett rättssystem.

En intellektuell självbiografi, Popper, Karl R. Pris: 125 kr. Köp
Poppers personliga skildring av sin filosofiska och vetenskapliga utveckling.

Etiken, Spinoza, Baruch. Pris: 180 kr. Köp

Fenomenologin och filosofins kris, Husserl, Edmund. Pris: 95 kr. Köp
En kortfattad introduktion till Husserls filosofi.

Filosofin genom tiderna 1, Antiken Medeltiden Renässansen. Marc-Wogau, Konrad (red). Pris: 200 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 2, 1600-talet 1700-talet. Marc-Wogau, Konrad (red). Pris: 195 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 3, 1800-talet. Marc-Wogau, Konrad (red). Pris: 180 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 4, 1900-talet före 1950. Marc-Wogau, Konrad m fl (red). Pris: 225 kr. Köp

Filosofin genom tiderna 5, Efter 1950. Marc-Wogau, Konrad m fl (red). Pris: 225 kr. Köp

Filosofiska undersökningar, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 205 kr. Köp

Fysik, Aristoteles. Pris: 250 kr. Köp

Förnuft, känsla och moral, Perspektiv på David Hume. Callergård, Robert (red.). Pris: 190 kr. Köp
Nyskrivna texter om olika aspekter på David Humes filosofi, med anledning av 300-års minnet av hans födelse.

Första analytiken, Översättning, inledning och kommentarer Per-Erik Malmnäs. Aristoteles. Pris: 260 kr. Köp

Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, Husserl, Edmund. Pris: 200 kr. Köp
En fenomenologins grundbok

Identitet och differens, Heidegger, Martin. Pris: 90 kr. Köp

Konst och filosofi, De latinska skrifterna. Höijer, Benjamin. Pris: 180 kr. Köp

Kritik av det praktiska förnuftet, Kant, Immanuel. Pris: 160 kr. Köp
Kants "andra kritik" - ett klassiskt verk i moralfilosofi

Kritik av det rena förnuftet, Kant, Immanuel. Pris: 270 kr. Köp
Kants "första kritik" - hans genombrottsverk och magnum opus

Kritik av omdömeskraften, Kant, Immanuel. Pris: 205 kr. Köp
Kants "tredje kritik" – behandlar särskilt estetiska och teleologiska omdömen

Logiska undersökningar 1, Prolegomena till den rena logiken. Husserl, Edmund. Pris: 185 kr. Köp

Logiska undersökningar 2, Undersökningar kring kunskapens fenomenologi i-iv. Husserl, Edmund. Pris: 200 kr. Köp

Logiska undersökningar 3, Undersökningar kring kunskapens fenomenologi och teori v–vi. Husserl, Edmund. Pris: 205 kr. Köp

Logiska undersökningar, band 1–3 PAKET, Husserl, Edmund. Pris: 500 kr. Köp

Metafysiken som varats historia, Heidegger, Martin. Pris: 110 kr. Köp

Om språket, Humboldt, Vilhelm von. Pris: 140 kr. Köp
Texter om språk och bildning.

Om visshet, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 110 kr.
Wittgensteins inflytelserika kunskapsteoretiska arbete.

Prolegomena till varje framtida metafysik, Kant, Immanuel. Pris: 140 kr. Köp
Inkörsporten till Kants filosofi för generationer av filosofer

Rättsteoretiska klassiker, Strömholm, Stig och Frändberg, Åke (red). Pris: 160 kr. Köp

Skrifter i urval, Nio representativa uppsatser av Frege.. Frege, Gottlob. Pris: 160 kr. Köp

Svensk filosofi från Rydelius till Hedenius, Texter från tre århundraden. Lagerlund, Henrik (red). Pris: 185 kr. Köp

Särskilda anmärkningar, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 110 kr. Köp

Till tänkandets sak, Heidegger, Martin. Pris: 120 kr. Köp

Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 125 kr.

Vetenskapliga revolutioners struktur, Kuhn, Thomas S.. Pris: 180 kr. Köp

Zettel, Wittgenstein, Ludwig. Pris: 125 kr. Köp

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet