Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vårdfilosofi

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Heberlein, Ann: Kränkningar och förlåtelse En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar. Pris: 155 kr.

Kuhse, Helga: Kvinnor, sjuksköterskor och etik Pris: 175 kr. Köp

Malmgren, Helge: Medicinsk etik En socialfilosofisk analys. Pris: 140 kr. Köp

Nordenfelt, Lennart (red.): Filosofi och medicin Från Platon till Foucault. Pris: 160 kr. Köp
Filosofi och medicin samlar och presenterar inträngande och överskådligt ett antal historiska gestalter som givit viktiga bidrag till medicinens filosofi, från Platon till Foucault.

Singer, Peter: Praktisk etik - Andra upplagan Pris: 185 kr.
Nytryck januari 2002

Tännsjö, Torbjörn: Manipulerat liv Från konception till obduktion. Pris: 140 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Vårdetik Pris: 155 kr. Köp

Tännsjö, Torbjörn: Tvångsvård Om det fria valets etik i hälso- och sjukvård. Pris: 155 kr. Köp

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet