Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vårdfilosofi

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Filosofi och medicin, Från Platon till Foucault. Nordenfelt, Lennart (red.). Pris: 160 kr. Köp
Filosofi och medicin samlar och presenterar inträngande och överskådligt ett antal historiska gestalter som givit viktiga bidrag till medicinens filosofi, från Platon till Foucault.

Kränkningar och förlåtelse, En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar. Heberlein, Ann. Pris: 155 kr.

Kvinnor, sjuksköterskor och etik, Kuhse, Helga. Pris: 175 kr. Köp

Manipulerat liv, Från konception till obduktion. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 140 kr. Köp

Medicinsk etik, En socialfilosofisk analys. Malmgren, Helge. Pris: 140 kr. Köp

Praktisk etik - Andra upplagan, Singer, Peter. Pris: 185 kr.
Nytryck januari 2002

Tvångsvård, Om det fria valets etik i hälso- och sjukvård. Tännsjö, Torbjörn. Pris: 155 kr. Köp

Vårdetik, Tännsjö, Torbjörn. Pris: 155 kr. Köp

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet