Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Derrida, Jacques
Husserl och geometrins ursprung
Översättning: Hans Ruin
 
Mjukband | 206 sidor | Tryckår: 1991 
ISBN: 978-91-87172-28-1
ISBN10: 91-87172-28-3
Pris: 140 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 

I volymen ingår en översättning av ett sent och postumt utgivet manuskript av Edmund Husserl, "Geometrins ursprung". Med utgångspunkt i Husserls text utvecklar Derrida, en övergripande analys av det fenomenologiska projektet. Det handlar om att med geometrin som exempel förstå hur sanning, mening och objektivitet kan uppstå, vidareföras och bestå genom historien. Derrida intresserar sig framförallt för språkets och skriftens roll i denna process.

Boken är på samma gång en presentation av fenomenologin och en kritisk granskning av dess förutsättningar. Ur de kritiska reflexionerna framträder flera av de teman som senare kommer att utgöra den filosofiska dekonstruktionens hörnpelare.

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet